Formen 13 municipis de la Selva per la prevenció d'incendis en franges perimetrals i zones verdes

Santa Coloma de Farners compta amb 542 parcel·les

El Consell Comarcal de la Selva ha organitzat una reunió informativa sobre el tractament de la vegetació en les franges perimetrals i les zones verdes de les urbanitzacions i nuclis de població d’acord amb el marc legislatiu en matèria de prevenció d’incendis.

La sessió, que s’ha fet aquest dilluns al matí per videoconferència, ha comptat amb els màxims representants polítics i tècnics de les comarques gironines, així com també amb l’alcaldessa de Santa Coloma de Farners, Susanna Riera i els responsables del Consell Comarcal de la Selva, ens responsable d’aquest servei des de fa tres anys.

En la presentació de la sessió, el vicepresident segon i responsable de Medi Natural, Jesús Becerra, ha recordat els inicis de la posada en funcionament del servei de prevenció d’incendis, l’any 2017, per donar suport als municipis de la comarca en compliment de les obligacions derivades de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Després d’aquests primers tres anys d’aquest servei, el Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències d’un total de 13 municipis fet que es concreta la delegació a donar compliment a les obligacions a) i b) de la Llei 5/2003, que són assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 25 m d’amplada al voltant de nuclis, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions situades en terrenys forestals definides al present Pla de gestió del servei, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que acompleixi les característiques que s’estableixin per reglament.

El cas de Santa Coloma de Farners

La sessió d’aquest dilluns ha servit per poder donar a conèixer el cas concret de Santa Coloma de Farners. El pla de serveis concreta la delegació de 542 parcel·les interiors i l’execució de la franja de protecció amb el programa següent: zones verdes 11 ha (2020-2021) i franges perimetrals: 15 ha (tota Santa Coloma Residencial i una part del nucli, la resta 2021).

El director dels Serveis Territorials d’Interior, Albert Ballesta; la directora dels Serveis Territorials del DARP, Elisabet Sànchez;la diputada de Medi Ambient, Anna Barnadas, i la resta de representants han coincidit a destacar la bona feina que s’està fent des de l’ens selvatà en el tractament de la vegetació en les franges perimetrals i les zones verdes de les urbanitzacions i els nuclis urbans, d’acord amb el marc legislatiu en matèria de prevenció d’incendis.

En total, el Consell Comarcal de la Selva gestiona a l’entorn de 8.200 parcel·les interiors i l’execució de les franges de protecció i zones verdes dels municipis d’Anglès, Maçanet de la Selva, Vilobí d’Onyar i Santa Coloma de Farners. Així mateix, l’ens selvatà també presta suport tècnic als municipis en les matèries següents: redacció i actualització de plànols de delimitació, redacció de plans d’autoprotecció per risc d’incendis forestals, neteja de vials i camins d’accés a urbanitzacions i assistència tècnica i assessorament en matèria forestal, zones verdes i del medi natural.

Aquest servei de prevenció d’incendis forestals a la comarca de la Selva es va crear de forma coordinada amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.