Figueres rebaixa un 1% l'IBI per al 2013

El consistori segueix amb el pla d'ajust aprovat i incrementa un 4% la majoria d'impostos

Les ordenances fiscals de Figueres per al 2013 no se surten del guió i segueixen -tal i com estava previst- el pla de l'ajust que el consistori va aprovar el mes de març i que es tradueix en un increment del 4% en els impostos. Aquest augment és en gairebé totes les taxes com el cost de la zona blava, el gual, l'ocupació de la via pública, la taxa del cementiri, la llar d'infants o les escombraries i el clavegueram.

El regidor d'Hisenda, Manuel Toro, ha explicat que hi ha algunes excepcions com, per exemple, en l'impost de circulació de vehicles, la taxa de construccions i obres o la d'activitats econòmiques que es queden exactament igual que l'any passat.

A més, també hi ha un dels impostos que han rebaixat, l'Impost de Béns Immobles (IBI). El regidor ha explicat que l'any passat es van veure poc menys que obligats a incrementar aquest impost en un 15%, un percentatge molt elevat que va generar polèmica al ple. Segons Toro, no hi van tenir més remei perquè l'Estat va obligar a apujar-lo un 10% quan l'Ajuntament de Figueres ja havia aprovat un increment del 5%. "No es va permetre rebaixar l'apujada que l'ajuntament havia previst", ha explicat Toro.

Per això, diu que després d'haver estat un any "lligats de mans i peus", per a aquest exercici han decidit revisar aquest impost. Així, han rebaixat el 5% que l'Ajuntament de Figueres va incrementar l'any passat i, alhora, han apujat el 4% que preveia el pla d'ajust per a tots els impostos. "D'aquesta manera, hi ha una rebaixat en valors absoluts de l'1% i els figuerencs pagaran menys", ha assegurat.

Toro ha assegurat que l'apujada d'impostos respon al pla d'ajust aprovat per poder accedir a la línia de finançament per pagar factures pendents. "Obliga a apujar impostos un 4% i a rebaixar despesa un 2% per arribar a un equilibri", ha explicat. La previsió és que en dos anys hagin complert, tot i que el pla es pot allargar fins a 10 anys. Segons els càlculs de l'ajuntament, aquest any recaptaran uns 200.000 euros més amb l'apujada de taxes.

El regidor ha assegurat que estan "especialment orgullosos" d'una modificació en les taxes que eximeix les persones desnonades de pagar la plusvàlua a l'ajuntament. "Hem inclòs que el subjecte passiu sigui l'entitat bancària que es queda la propietat, així persones que ja ho estan passant molt malament no han d fer front també a aquest impost", ha explicat.

Preveient les zones verdes

Les ordenances fiscals també regulen el cost de la zona blava. En el cas de Figueres, han decidit incloure una nova fracció de temps de 45 minuts -a un cost de 0,90 euros-. A més, també preveuen un cost de 2 euros setmanals per als veïns en zona verda. Tot i que encara no n'hi hagi al municipi, Toro ha explicat que el que han de fer les ordenances és "preveure" aquesta nova taxa. "Hi pot haver procés participatiu i el que calgui, el que fem és preveure", ha explicat.

El transport públic també incrementa un 4% i la targeta costarà 15,90 euros. Les ordenances també inclouen una taxa de 50 euros per a les persones que vulguin tenir i conrear un hort urbà.