Santa Cristina d'Aro bonificarà un 30% de l'IBI d'aquells que instal·lin energies renovables

En el cas d'instal·lacions comunitàries es farà una rebaixa del 5% de l'impost a cada veí

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà) bonificarà un 30% de l'IBI durant cinc anys a tots aquells que decideixin instal·lar energies renovables a casa. El consistori recorda que poden ser captadors solars tèrmics, plaques fotovoltaiques o d'altres sistemes que no siguin obligatoris amb la normativa vigent i que compleixin amb les normes urbanístiques que fixa el POUM.

Per altra banda, en el cas que la instal·lació sigui en una comunitat de veïns i doni servei a tots els habitatges, es bonificarà un 5% de l'IBI a cada veí. La mesura es podrà aplicar per instal·lacions que ja s'hagin fet abans d'aquest 2020, tot i que la bonificació es farà fins que s'arribin als cinc anys de construcció.