Tossa limita l'increment d'habitatges d'ús turístic en 231

L'Ajuntament suspès la concessió de noves llicències fins que s'aprovi la modificació del pla especial

Tossa de Mar (Selva) té comptabilitzats 1.291 habitatges d'ús turístic amb capacitat per a unes 7.000 persones que, de mitjana abans de la pandèmia, feien una estada de sis dies a la població. Els pisos no estan distribuïts de manera homogènia per tot el terme i es concentren, sobretot, a les zones properes a la costa. Ho fan amb més intensitat a la meitat sud-oest del terme, en les seves urbanitzacions i, especialment, al nucli antic.

Amb l'aprovació de la modificació del pla, es permetria arribar fins als 1.522. Segons el cadastre municipal del 2020, a Tossa hi ha un total de 7.262 habitatges.

Des de l'aprovació del Pla especial l'any 2016, la demanda d'aquest tipus d'activitat no ha parat de créixer i l'Ajuntament veia la necessitat d'ordenar i completar la regulació existent, a banda d'adaptar-se al nou decret de Turisme de la Generalitat. El nou pla també incorporarà una ordenança reguladora per a l'activitat d'habitatge d'ús turístic i de llar compartida, que fins ara no existia.

El document estableix cinc zones on es podran establir aquests habitatges i el nombre de nous que es podran crear. La zona 1, on es concentra gran part de la primera residència, només es podran mantenir els 114 pisos existents. Això inclou el nucli del carrer Víctor Català, els entorns de la carretera de Llagostera, l’entorn de les muralles i carrers Codolar, Roqueta, Sant Telm o Socors.

A la zona 2, que inclou l'eixample, veïnat nou i Vila Vella, només es podran habilitar un màxim de 21 habitatges turístics nous. La zona 2 inclou els carrers d'es Cars i Miramar fins a la Vil·la Romana dels Ametllers, també l'àmbit de creixement de l'altre costat de la riera i que es troba entre la carretera a Sant Feliu de Guíxols i el mar; o la zona entre la carretera a Lloret i la de Sant Feliu, a banda i banda de la riera que té com a eix central la carretera de Llagostera, també inclou les urbanitzacions de Pola-Giverola i Salionç. En aquest entorn, es podran habilitar un màxim de 173 habitatges d’ús turístic nous.

A la zona de Sant Eloi Llorell, Llevadó, MarTossa o Canyelles, és a dir, trames urbanes que ja han nascut amb vocació de segona residència vinculada al turisme –i que estan incloses a la zona 4- es podran habilitar un màxim de 37 habitatges per a aquest ús.

Finalment, a la zona 5 que inclou els àmbits de Can Coure o Sant Grau, només s'admeten pisos d'ús turístic a les edificacions incloses en el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals vigent, sempre què l'ús actual sigui el d'habitatge. Actualment n'hi ha 14 a la zona i el Pla no en preveu més.

El regidor d'Urbanisme, Ramon Gascons, diu que el pla actual "no tenia cap tipus de limitació, a excepció de petites zones d'habitatge protegit". "Calia una regulació i crear ordenances municipals per equilibrar la població, com estan fent la majoria de municipis turístics de Catalunya", afegeix.