La nova ordenança de convivència a Figueres persegueix la mendicitat, les acrobàcies o la música al carrer

El text ja ha entrat en vigor i s'ha actualitzat després de 16 anys

El ple de Figueres (Alt Empordà) va aprovar per unanimitat el desembre modificar l'ordenança de civisme i convivència. A la pràctica, els canvis busquen adaptar a la realitat actual la normativa, que datava del 2004, i incloure-hi nous comportaments que no recollia i que ara poden ser objecte de sanció. Entre els més cridaners, hi ha la limitació de la venda i consum d'alcohol als bars i restaurants entre les onze de la nit i les vuit del matí prohibint-ne la venda en botigues que obren de nit.

També preveu sancionar aquells que toquin o posin música al carrer i els que facin acrobàcies o jocs d'habilitat amb monopatí, patí o similars fora dels espais habilitats per fer-ho. Però el document també inclou nous articles relacionats amb la mendicitat.

En aquest sentit, prohibeix conductes que sota la seva aparença o sota "formes organitzades" suposin actituds coercitives o d'assetjament o bé impedeixin els ciutadans transitar lliurement.

També prohibeix la mendicitat exercida amb acompanyament de menors o persones amb discapacitat i fixa que els agents de l'autoritat podran intervenir de manera cautelar els mitjans utilitzats així com "els fruits obtinguts" en cas que sigui necessari.

A més, introdueix la prohibició expressa de dormir en espais públics i recorda que quan es tracti de persones en situació d'exclusió, els agents adoptaran les mesures necessàries. Entre elles, si cal, acompanyar-los als serveis on els puguin ajudar.

La modificació de l'ordenança manté la majoria d'articles i capítols previstos però n'incorpora també de nous en altres àmbits. Per exemple, en el relacionat amb focs i activitats pirotècniques. El document inclou nous articles on s'especifiquen els llocs on es prohibeix llençar i col·locar petards i artificis pirotècnics. Entre ells, sobre monuments o mobiliari urbà.

També fixa la prohibició de fer-los esclatar entre les nou del vespre i les vuit del matí entre setmana i de nou de la nit a les nou del matí, caps de setmana i festius, amb l'excepció d'activitats populars i festives amb autorització municipal.

En relació a la prohibició de la pràctica d'acrobàcies a la via pública, el document també estableix que els agents de l'autoritat podran intervenir de manera cautelar els mitjans utilitzats per fer-les (monopatins, patins o altres) quan s'infringeixin les prescripcions.

Suspensió de les obres "molestes" a l'estiu

L'ordenança també contempla altres aspectes relacions amb l'entorn urbà i espais comuns. En aquest sentit, inclou que els titular són els responsables del manteniment dels immobles lliures "d'insectes, rosegadors i del bon estat de neteja, salubritat i seguretat".

Prohibeix abocar aigua dels aparells de climatització en zones comunes i regula on s'han d'ubicar aquests aparells: a la coberta dels edificis o, en tot cas, "han de quedar integrats per darrera del pla de façana". També diu que han de quedar coberts amb persianes o reixes. En el cas d'aparells d'aire condicionat en edificis existents, estableix que caldrà evitar que l'aire expulsat afecti altres obertures alienes i que, si això no es possible, "no es podrà instal·lar l'aparell".

El document també inclou un nou capítol sobre la realització d'obres "molestes" durant l'estiu i fixa que del 23 de juny a l'11 de setembre (ambdós inclosos) a l'àmbit inclòs al centre de la ciutat no es podran fer treballs que puguin causar congestió amb l'actuació o accés de maquinària o comportin ocupació de la via pública, entre d'altres.

Fer més efectiva l'ordenança

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que l'actualització de l'ordenança es deu a la necessitat d'adequar-la en cas de recursos i fer-la més efectiva. Fins ara, remarca, no es cobrava pràcticament "ni una" multa i "tant era si estava coixa". Amb la recent creació de l'oficina administrativa de denúncies, però, van decidir calia posar-hi ordre.

Tot plegat, diu, va començar-se a gestar la tardor passada amb la voluntat d'incorporar-hi les mesures relacionades amb bars i restaurants però tenint en compte els tràmits que calia fer van decidir fer-hi canvis més amplis. Alguns, diu, fruit de les observacions fetes per la Guàrdia Urbana i d'altres aportats per part dels grups de l'oposició.