Aquestes són les excepcions per sortir del municipi durant el confinament del 7 de gener

El DOGC les ha definit aquest matí

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va anunciar erròniament durant la roda de premsa d'ahir que el confinament municipal que entra en vigor el 7 de gener i fins el dia 17 tindria les mateixes excepcions que el confinament comarcal que s'havia aplicat fins a dia d'avui. Les seves declaracions van despertar suspicàcies ja que això representava poder anar a segones residències, hotels o cases rurals amb reserva prèvia.

Amb tot, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicat avui desmenteix aquest extrem i elimina de les excepcions els desplaçaments a segones residències, hotels o cases rurals. Així doncs, els supòsits pels quals un ciutadà pot abandonar el municipi són els següents:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

b) Compliment d’obligacions laborals que d’acord amb l’apartat 7 d’aquesta Resolució, no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, així com obligacions derivades de l’activitat professional o empresarial, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.

e) Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S’hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.

i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.

j) Exercici del dret de manifestació i de participació política.

k) A causa de força major o situació de necessitat.

l) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

m) Finalment, també es permetrà sortir del municipi per a la realització d’activitat física i d’activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.