El nombre de viatgers als hotels de Girona s'enfonsa un 87,4% durant el mes de novembre

L'ocupació als establiments hotelers de Catalunya és del 12,3%, per sota la mitjana espanyola

El nombre de viatgers als hotels de Catalunya durant el mes de novembre va caure un 88,1% respecte al mateix període de l'exercici anterior, fins als 143.221 turistes. Segons la Conjuntura Turística Hotelera, publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la davallada es deu al descens del turisme internacional, que durant el mes de novembre es va reduir un 95,7% al territori.

Pel que fa al nombre de pernoctacions, a Catalunya se'n van registrar 277.608, un 89,3% menys en comparació amb el novembre de l'any passat. Segons les últimes dades, l'ocupació als establiments hotelers de Catalunya va ser del 12,3%, un percentatge inferior a la mitjana espanyola (15,7%).

Per demarcacions, Barcelona és la més afectada, amb una caiguda del 88,9% en el nombre de visitants –al novembre se'n van registrar 100.066- i una davallada del 90,3% en el nombre de pernoctacions. A continuació apareix Girona, on l'arribada de turistes es va reduir un 87,4% -fins als 20.923- i Tarragona, amb un descens interanual del 85% -van arribar-hi 13.451 turistes-. A Lleida, el nombre de visitants durant el novembre va ser de 8.781, un 80,4% menys respecte a l'exercici anterior.

Malgrat la forta caiguda, Catalunya es manté com la quarta comunitat més visitada de tot l'Estat, amb un total de 2,59 milions de pernoctacions (un 9,8% sobre el total a Espanya). Únicament la superen les Illes Canàries (amb una quota del 27%), Madrid (14,3%) i Andalusia (11,3%).

Caiguda generalitzada a tot l'Estat

Durant el mes de novembre van arribar a l'Estat un total d'1,18 milions de turistes, un 82,5% menys respecte al mateix mes de l'any passat. Pel que fa al nombre de pernoctacions, aquestes es van reduir un 84,5%, fins als 2,85 milions. De la mateixa manera que a Catalunya, la caiguda s'explica que la poca arribada de visitants estrangers. Al novembre, el nombre de turistes nacionals es va reduir un 75%, mentre que el nombre de turistes estrangers ho va fer un 90%.

Per altra banda, l'estada mitjana és de 2,4 pernoctacions per visitant, un 11,3% menys respecte el novembre de 2019.

Segons les últimes dades publicades per l'INE, a tot l'Estat hi ha 8.189 establiments hotelers oberts, un 38,7% menys en comparació amb el penúltim mes de l'any passat. Pel que fa al nombre de places que s'ofereixen, al conjunt de l'Estat n'hi ha 603.082, un 45% sobre el total.

Alemanya i Regne Unit, líders en pernoctacions

Els viatgers procedents d'Alemanya i el Regne Unit concentren el 23,5% i el 19,8% de les pernoctacions de turistes estrangers a l'Estat, respectivament. Malgrat tot, el mercat alemany va registrar una caiguda del 87,3% interanual el novembre, mentre que al mercat britànic la davallada va ser del 91,3%. A continuació apareixen França, Bèlgica i Itàlia, amb quotes del 5,3%, 5,1% i 4,5% i unes taxes anuals del -91,6%, -83% i -90,7%, respectivament.