Girona unifica requisits estètics per a les terrasses de bars i restaurants

Els criteris són per als establiments que sol·licitin llicència per tenir-ne

L'Ajuntament de Girona ha fixat uns requisits per unificar l'estètica dels nous elements que s'han incorporat a les terrasses de bars i restaurants de la ciutat per evitar la propagació de la covid-19.

Es tracta de les mampares, les tarimes, les jardineres i les estufes que fins ara no estaven regulades a les ordenances en l'àmbit estètic i que ara el consistori ha determinat quines característiques han de tenir i com han de ser per tal d'homogeneïtzar els elements de la via pública.

Aquests criteris els hauran de complir aquells establiments que a partir d'ara sol·licitin la llicència per tenir terrassa; així com aquells locals que vulguin adquirir elements nou. La normativa no s'aplicarà en caràcter retroactiu. "És important garantir una continuïtat en la imatge de la via pública, que tinguem uns criteris definits sobre com han de ser les terrasses de bars i restaurants de tota la ciutat", apunta el tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, en un comunicat.

Arran de la pandèmia, el consistori ha ampliat els espais destinats a terrasses per pal·liar les conseqüències de la covid-19 a l'hostaleria. Per això, Martí sosté que cal fer un pas més i fixar "el marc estètic" de cara al futur.

Així, segons els criteris establerts, les mampares han de ser rígides, transparents, amb rodes i d'una alçada d'entre 1,60 i 1,80 metres. Només es poden instal·lar en dos laterals de la terrassa; excepte aquelles que estan situades sobre la calçada que poden instal·lar-les en tres laterals. En el cas que tingui incorporada una jardinera, aquesta ha de contenir plantes naturals i vives. L'equip de govern remarca que la col·locació de les mampares té la finalitat de limitar l'espai d'ocupació de la terrassa, no de tancar l'espai, ja que en tot moment cal garantir la circulació d'aire.

En relació a les tarimes, han de ser de colors marronosos foscos i de fusta, composite o similar amb tractament antilliscant. No es poden instal·lar sobre la vorera, però sí a la calçada per evitar problemes d'accessibilitat (excepte al Barri Vell, on no se n'hi poden posar). Les tarimes poden tenir una barana metàl·lica, jardineres o mampares.

Per una millor neteja i sobretot per deixar lliure la circulació de l'aigua de la pluja per sota la tarima, la normativa estipula que s'han de col·locar peces metàl·liques a la part inferior perquè la plataforma quedi elevada. A més, perquè la tarima encaixi amb la vorera també cal col·locar una peça metàl·lica entre ambdues. El titular de la llicència és el responsable de mantenir neta la terrassa i, en concret, l'espai de sota la tarima.

Les jardineres han de ser de ferro corten, de 60 centímetres d'alçada amb una religa galva i amb dues rodes, excepte si estan integrades a les mampares rígides. La vegetació que s'hi planti ha de ser natural i s'ha de mantenir.

Per últim, les estufes poden ser de gas propà o elèctriques, i només es poden col·locar d'octubre a abril. El color ha d0harmonitzar amb el disseny dels elements que configuren la terrassa.