Olot manté a ratlla els nivells de contaminació atmosfèrica

És el resultat d'un estudi fet els darrers dos mesos

El Servei de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic conclou que Olot no supera els valors límit previstos a la normativa vigent en relació als contaminants a l'aire. Aquest és el resultat de l'avaluació realitzada per la Unitat Mòbil de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica del Departament de Territori entre finals de juny i finals d'agost d'aquest any.

Durant aquests dos mesos, la unitat va instal·lar-se a la cruïlla del carrer Creu Roja amb l'avinguda Sant Jordi i va realitzar mesuraments continus durant les 24 hores del diòxid de sofre, sulfur d'hidrogen, monòxid de carboni, diòxid de nitrogen, ozó i benzè. A través dels captadors de la unitat, els tècnics van comprovar que, en cap cas ni valor, els registres detectats superaven els valors límits marcats per les normatives vigents.

En concret, les proves realitzades van determinar que el diòxid de sofre -que s'origina principalment per la combustió de carburants- se situava en els 8μg/m3, quan el màxim legislat en aquest cas és de 125. En el cas del diòxid de nitrogen -que prové principalment de la combustió dels cotxes i motocicletes- la mitjana es trobava en 16μg/m3, quan el màxim se situa a 40. En el cas del monòxid de carboni, es van detectar presències mitjanes del 0,6. El valor mesurat en relació al sulfur d'hidrogen és del 9 μg/m3 quan el valor màxim se situa a 100, mentre que en ozó el resultat obtingut va ser 159 μg/m3 i el màxim se situa en 180. Pel que fa a la presència de partícules en suspensió, tampoc es va superar el valor límit diari de 50.

L'alcalde del municipi, Pep Berga, ha anunciat que ja s'han fet arribar els resultats de l'informe al Consorci SIGMA, a la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa i a la Plataforma “No és un vial és un carrer". Precisament, aquesta és una de les accions sol•licitades per part de l'Ajuntament a la Generalitat en el marc de les mesures de pacificació del trànsit acordades amb la plataforma.

Des del consistori asseguren que continuen treballant i impulsant mesures en aquesta línia. Per això, després del projecte d’ampliació de voreres i creació de barreres verdes a l'avinguda Sant Jordi, l'ajuntament ha aprovat el plec de clàusules contractar el subministrament i la instal·lació de dues cabines i un radar mòbil a l’avinguda i el projecte per a l'ampliació de les voreres del pont de l'avinguda Zamenhoff.