Els trens entre Blanes i Malgrat tornaran a circular a partir del 9 de desembre

El nou pont ha costat més de 10 MEUR

El trànsit ferroviari entre Malgrat de Mar (Maresme) i Blanes (Selva), a la línia Barcelona-Mataró-Maçanet, es restablirà des de l'inici del servei el proper 9 de desembre una vegada finalitzades per Adif les obres d'el nou pont sobre el riu Tordera, que han suposat una inversió superior als 10 MEUR.

Després de la conclusió de les obres i realitzades les operacions tècniques i les diferents proves, s'ha completat la fase de verificació de la documentació preceptiva. L'operador de el servei de Rodalies, Renfe, així com el titular de la mateixa, la Generalitat de Catalunya, recuperaran l'oferta ferroviària entre Malgrat i Blanes el proper dia 9 de desembre, un cop finalitzin les afectacions en aquesta línia derivat de les actuacions en el entorn de La Sagrera.

El col·lapse d'una de les piles i les seves dues obertures adjacents, provocat per la crescuda del cabal del riu a causa de les fortes precipitacions acumulades en pocs dies (s'estimen properes als 200 litres per metre quadrat), va ser la principal afectació a la infraestructura ferroviària a Catalunya pel pas del temporal Gloria de el passat mes de gener.

Els efectes de la borrasca van produir un significatiu augment del cabal del riu Tordera. Això va provocar el col·lapse d'una de les 14 piles de pont, de 202 metres de longitud i situat a 2 quilòmetres de la desembocadura del riu, que va ser arrossegada pel corrent al costat dels dos obertures que es recolzaven sobre ella.

L'actuació prevista per Adif, un cop analitzats els danys i avaluada la millor solució tècnica, ha consistit en la construcció d'una nova estructura de 221,3 metres de longitud, repartits en 5 trams amb llums d'entre 33,15 metres 51 metres 7,3 metres d'amplada útil del tauler. La fonamentació establerta per a l'execució de les piles s'ha realitzat mitjançant piles-estaca amb una profunditat de 45 metres.

Donada la complexitat de l'actuació, Adif ha mobilitzat tots els recursos econòmics, tècnics i humans disponibles. Per això, han treballat fins a 40 operaris en torns de 24 hores i caps de setmana destinant fins a 10 màquines, entre pilones, maquinària d'excavació, grues i bombes de formigonat.

Per al muntatge de via, s'han utilitzat 792 metres de carril, 633 travesses, 1.486 m3 de balast, s'han muntat 1.200 metres de catenària i s'han estès 11.404 metres d'instal·lacions de seguretat i comunicacions.

També s'han realitzat les operacions tècniques per garantir els òptims paràmetres geomètrics de la via, mitjançant maquinària especialitzada, i s'han dut a terme diferents proves, com les de càrrega i les de comprovacions del correcte funcionament i seguretat de les noves instal·lacions.

Aquests treballs contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament a l'ODS setembre (Infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat).