La pandèmia i el confinament fan baixar un 22,3% els delictes a comarques gironines entre gener i setembre

El descens més accentuat és amb robatoris, atracaments i furts

La pandèmia i el confinament han fet baixar un 22,3% els delictes a comarques gironines entre gener i setembre. Segons l'estadística del Ministeri de l'Interior, durant aquests tres trimestres se n'han registrat un total de 26.466.

Són 7.588 menys que en el mateix període del 2019 (quan es va arribar a 34.054). Per tipologies, les que tenen un descens més accentuat –aquí, s'arriba fins al 37,8%- són els robatoris, atracaments i furts. També hi ha hagut menys delictes sexuals registrats (191 aquest any davant els 242 del passat).

Per contra, augmenten els homicidis o assassinats, tant els consumats com les temptatives. Per municipis de més de 30.000 habitants, el descens de delictes és generalitzat excepte a Olot (on s'incrementen un 0,9%).

Girona

A la ciutat de Girona s'ha experimentat un creixement en els delictes amb violència i intimidació (3%), de la mateixa manera que el robatori de cotxes (19,4%), el tràfic de drogues (46,7%) i delictes contra la llibertat sexual (16,7%). Amb tot també s'ha registrat un crim mentre que en el mateix període de l'any passat no n'hi va haver cap.

Per contra partida baixen els delictes greus i menys greus com ara de lesions o baralles (12,6%), les agressions sexuals amb penetració (43%), robatoris amb força en domicilis o establiments (34,1%), furts (31,7%).

En el comput total suposa que a Girona hi han hagut un 10% menys d'infraccions penals respecte aquest mateix període de 2019.

Figueres

A la capital de l'Alt Empordà les dades també han millorat sensiblement respecte l'any passat. Han crescut d'una banda els homicidis amb grau de temptativa (s'ha passat d'un a dos) i els delictes contra la llibertat sexual (70% -de deu a disset).

Pel que fa a la resta han baixat tots. Així doncs enguany no s'ha registrat cap segrest, els robatoris amb violència i intimidació cauen un 33%, es redueixen els robatoris amb força en domicilis o establiments (6,1%), els furts (38,8%), el robatori de vehicles (47,4%), el tràfic de drogues (32,4%).

En el comput global suposa que a Figueres hi han hagut un 20,5% menys d'infraccions penals respecte aquest mateix període de 2019.

Olot, l'única ciutat amb més delictes

Dins de les ciutats amb més de 30.000 habitants de les comarques gironines, Olot és l'única on els delictes han crescut, tot i que tan sols un 0,9% respecte els tres primers trimestres de 2019. El motiu d'aquest increment és l'augment en nombre de robatoris amb violència (un 50%), passant dels 16 delictes del 2019 a 24 assalts i atracaments que s'han viscut aquest 2020.

També puja un 20% els robatoris en cotxes, amb dos casos més aquest 2020 (de 10 han passat a 12). Pel que fa a la resta de delictes, la majoria d'ells ha disminuït de forma important amb un 40% menys d'agressions sexuals, o un 44,9% menys de robatoris amb força en domicilis.

La falta de turisme fa millorar la situació de Lloret de Mar

El municipi gironí amb una baixada més important dels delictes durant els deu primers mesos de l'any és Lloret de Mar (Selva), on han baixat un 55,3% (dels 2.875 del 2019 han passat a 1.284 aquest 2020). Aquesta reducció és a causa de la baixada en el turisme, ja que durant els mesos d'estiu sol ser un punt calent de moviment de gent i turistes i també una atracció per a delinqüents.

Una mostra és la reducció del nombre de furts, que cau un 73,0% (de 1.220 a 319). També cau el nombre de delictes per tràfic de drogues (-73,4%) passant dels 64 delictes del 2019 a 17 aquest 2020. Els robatoris en domicilis i establiments també han caigut un 70,8%. En menor mesura, però amb una baixada considerable també hi ha els delictes sexuals (un 43,8% menys) o els delictes per lesions menors en baralles tumultuàries (un 44,9% menys).

A Blanes (Selva), també s'ha registrat una reducció de delictes superior a la mitjana gironina amb un 27,3% menys de casos. Els delictes sexuals han caigut un 61,5% i els robatoris amb força en domicilis un 43,4%.