Educació destina 750.000 mil euros a la promoció escolar de l'alumnat gitano

Actualment s'aplica a 11 centres de Girona i 8 de Figueres

El Departament d’Educació destinarà aquest curs 750.000 d’euros a la promoció escolar de l’alumnat gitano. El Projecte promoció escolar –emmarcat dins del  Pla integral del poble gitano- fa un pas més endavant i amplia el nombre de zones on es desenvolupa i el nombre de centres on intervé que actualment són 11 a Girona i 8 a Figueres.

El Projecte promoció escolar -impulsat pel Departament d’Educació- es va implantar el curs 2007-2008 per lluitar contra la no escolarització i l’abandonament escolar entre el col·lectiu gitano, que dificulta el seu èxit educatiu, sota el paraigües del Pla Integral del Poble Gitano. Es va fer de la mà de l’entitat Fundació Pere Closa, que treballa per la formació i la promoció d’infants i joves gitanos mitjançant el reforç escolar. L’objectiu és assolir l’escolarització plena, l’èxit escolar i la promoció sociolaboral d’aquest alumnat.

Aquesta dotació econòmica s’emmarca en el Pla de millora de les oportunitats educatives, que s’ha posat en marxa enguany, i que vol reforçar els centres de màxima complexitat amb recursos per compensar les desigualtats educatives a causa de la covid-19. L’ampliació econòmica que facilita el Pla de millora permet al Departament d’Educació assumir la totalitat del cost del projecte en les zones on s’ha desenvolupat durant el curs 2019-2020, i incorporar noves zones.

Aquest increment de dotació també permetrà desplegar altres propostes relacionades amb l’èxit educatiu de l’alumnat gitano, mesures com la lluita contra la segregació, la constitució d’un grup de treball per a la revisió i actualització del model actual, el desenvolupament de programes específics d’acompanyament a famílies, entre d’altres.

Projecte promoció escolar en 47 nous centres

El passat curs 2019-2020 hi havia 10 zones arreu de Catalunya on es desenvolupava el Projecte promoció escolar (incloses Girona i Figueres), amb l’actuació en un total de 98 centres educatius. El curs actual s’ha ampliat a 9 zones noves i 47 centres -cap d'ells situat a les comarques gironines-.

Fins a finals del passat curs escolar, el projecte de promoció escolar va permetre atendre 1.510 alumnes -957 d’infantil i primària i 553 de secundària i postobligatòria- i 1.057 famílies.

El promotor/a escolar

El promotor/a escolar és una figura clau per intervenir socioeducativament amb l’alumnat, professorat, famílies i entorn educatiu. El promotor és un professional membre del poble gitano, que coneix els elements que formen part de la identitat d’aquest poble i que és conscient de la diversitat d’expectatives de les famílies davant del fet escolar.

El perfil dels promotors és de persones que coneixen el sistema educatiu, puguin treballar en equip i tinguin un nivell d’estudis postobligatoris o superiors, atès que són un mirall i un model per als infants i joves amb qui treballen als centres.