L'Ajuntament de Salt oferirà pisos del parc municipal a estudiants, joves i gent gran

El ple aprova el reglament d'accés al parc d'habitatge municipal

Els estudiants, famílies joves i famílies vulnerables seran els col·lectius amb més possibilitats d'accedir a un habitatge de protecció oficial al municipi de Salt (Gironès). Així ho indica el nou reglament d'accés al parc municipal d'habitatge en què destinarà un 60% de tots els pisos disponibles als tres col·lectius (un 20% per cada un d'ells).

Per altra banda, el 10% dels pisos es reservarà per a persones majors de 65 anys. El 15% seran per a la Mesa d'emergències econòmiques i socials, amb l'objectiu d'acollir famílies que per diversos motius hagin quedat sense llar. La resta seran per a persones amb discapacitat (un 5%), pisos d'inclusió gestionats per l'Ajuntament o entitats del tercer sector (un 5% més) i pisos en règim d'allotjament temporal (el 5% restant).

Tot i així, l'Ajuntament ha avançat que aquesta relació es podrà anar modificant en funció de la demanda real que hi hagi. Per accedir en aquests pisos, els interessats tan sols hauran d'estar empadronats a Salt, inscriure's en el Registre Oficial d'Habitatges de Protecció Oficial i no ser titular de cap altre habitatge.

A partir d'aquí, el preu de lloguer anirà entre els 150 i els 600 euros mensuals. El preu es calcularà en funció dels ingressos que tingui cada llogater.