Calonge preveu estalviar 400.000€ en electricitat de l'enllumenat públic en cinc anys

Calonge preveu estalviar 400.000 euros en el consum d'electricitat de l'enllumenat públic en cinc anys

L'estalvi previst pel consistori es basa en dos eixos principals. En primer lloc, l'ajuntament ha d'ajustar el consum i el cost de l'energia, negociar els preus del subministrament i ajustar la potència contractada amb la potència instal·lada. Un element que permetria estalviar 19.000 euros cada any.

En segon lloc, l'ajuntament té previst millorar l'eficiència de l'enllumenat públic. L'auditoria ha assenyalat que la solució "òptima" en el cas del municipi de Calonge passa per la instal·lació de reductors de flux telegestionats, que permetran estalviar uns 300.000 euros en cinc anys. Els reductors de flux són uns aparells electrònics que redueixen entre un 35 i un 40% la tensió d'entrada al quadre elèctric, una disminució que repercuteix directament en el consum.

La col·locació d'aquests aparells es complementa amb la instal·lació d'un sistema de telegestió - un sistema de control 'online'- que permet controlar la intensitat de les làmpades. Aquesta solució permetrà adaptar la quantitat de llum que hi ha al municipi segons les necessitats de vialitat o durant l'organització d'actes públics.