El programa HolaDomus d'Olot redueix en 170 tones les emissions de CO2 anuals

Durant el primer any del projecte, s'han fet 55 diagnòstics energètics

El programa pioner a Europa,HolaDomus d'Olot, per millorar l'eficiència energètica dels habitatges tanca el primer any amb un balanç de 40 projectes de rehabilitació executats –per valor de prop d'un milió d'euros- i la reducció anual de 170 tones d'emissions de CO₂, amb un estalvi d'uns 665 euros l'any per família.

Durant aquest any i tot i l'impacte de la covid-19, a més, l'oficina que gestiona el programa ha atès 235 ciutadans, s'han fet 135 visites en habitatges i 55 diagnòstics. El projecte busca que els ciutadans conscienciats amb el canvi climàtic però sense els recursos suficients puguin reformar els seus immobles per un valor d'entre 5.000 i 100.000 euros amb interessos fixes i amortitzacions de fins a 20 anys. L'objectiu que es va marcar el consistori era que en dos anys es fessin 420 intervencions amb un finançament màxim de 5,2 MEUR.

El programa ha ajudat 40 propietaris d'Olot a reformar energèticament el seu habitatge amb una mobilització de prop d'un milió d'euros en reformes. Aquestes rehabilitacions, segons el consistori, suposen un estalvi anul•la de 600 MWh d'energia consumida, la reducció anual de 170 tones d'emissions de CO₂ i uns 665 euros d'estalvi anual per família.

Durant aquest primer any de funcionament, la majoria de reformes s'han centrat en instal•lar aïllaments a les façana i coberta, substitució de tancaments, de calderes i la instal•lació de plantes fotovoltaiques.

Des dels seus inicis HolaDomus té per objectiu millorar el benestar de les famílies promovent habitatges més confortables i respectuosos amb el medi ambient, acompanyant els propietaris durant tot el procés de reforma amb assessorament tècnic i administratiu personalitzat amb solucions de finançament assequible.

Nous projectes

HolaDomus encara el segon any amb la voluntat de consolidar el programa i difondre les tasques executades, així com impulsant projectes paral.lels, com el de la creació de Comunitats Energètiques com la del barri de Montolivet.

També s'han previst diverses iniciatives destinades a millorar els habitatges de les famílies vulnerables d'Olot com el 'Prototip per mitigar la pobresa energètica' o la posada en marxa del 'Fons Social de Garantia'.