Caixa Girona guanya 18 milions el 2009, un 33% menys que l'exercici anterior

El deteriorament de l'economia ha fet que la taxa de morositat se situi en el 5%

Els resultats que ha presentat Caixa Girona a través d'un comunicat de premsa són els últims de l'entitat d'estalvi, que està immersa en un procés de fusió sota la denominació d'Unnim, que la col·locarà conjuntament amb Caixa Terrassa, Caixa Sabadell i Caixa Manlleu entre les deu primeres entitats financeres de l'Estat. Pel que fa als resultats del marges, el d'interessos, que recull la diferència entre ingressos i costos financers, ha augmentat un 9,8%, fins arribar a 135 milions. El marge bàsic, que reflecteix la contribució del negoci típicament bancari en sumar el marge d'interessos, les comissions per serveis i els productes, ha assolit la xifra de 167 milions, amb un increment del 2% en relació amb el resultat del 2008.

D'altra banda, la 'racionalització' de les despeses d'explotació, juntament amb els resultats obtingut en la gestió del balanç, ha elevat el marge d'explotació, abans de dotacions per sanejament, fins els 107 milions, un 24,5% més.

Caixa Girona qualifica de 'favorable' aquesta evolució dels marges, atès que s'ha de tenir en compte l'actual entorn de poc creixement dels volums de negoci tradicionals i la 'difícil' conjuntura econòmica.

El volum de negoci del grup Caixa Girona, constituït pel crèdit a la clientela brut més els recursos totals de clients de balanç, es manté estable, acumulant una xifra de 12.681 milions. Els dipòsits augmenten un 3,2% fins a 5.776 milions, i la inversió creditícia que ha arribat a 5.767 milions, amb la formalització de 22.441 operacions noves. La ràtio de liquiditat a final d'any va tancar en un 12,7% dels actius de l'entitat. La solvència, els recursos propis del Grup, va sumar 680 milions, cosa que posa de manifest 'l'elevada capitalització'. El 2009 es va tancar amb una xarxa de 229 oficines, un 3,8% menys que el 2008, i una plantilla de 1.132 treballadors, el 3,1%.