Finalitza la millora en el sanejament de les aigües residuals de quatre municipis del Baix Empordà

El desdoblament del col·lector de la Bisbal acabarà abans de finalitzar l'any

Les obres de millora en el sanejament i transport de les aigües residuals de Colomers, Jafre, Verges i la Tallada d'Empordà (Baix Empordà) ja s'han acabat. Es tracta d'una inversió de més 3 MEUR que ha tirat endavant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i que ha consistit en construir un col·lector de més de 18 km subdividit en sis trams diferents.

Aquest col·lector recull les aigües residuals dels quatre municipis del Baix Empordà i les transporta fins a la depuradora de l'Escala (Alt Empordà). La capacitat d'aquest nou col·lector és de 811 m3 cada dia, que equival a una població de 3.240 habitants. La major part del recorregut del col·lector va en paral·lel al rec del Molí i altres derivats i travessa camps de conreu, majoritàriament.

Els treballs integren en una única xarxa de sanejament la recollida i el tractament de totes les aigües residuals generades en els municipis implicats. A més, l’actuació evita qualsevol abocament directe d’aigües residuals en alta al rec del Molí i les seves derivacions.

Per altra banda, l'ACA també ha anunciat que les obres de millora que s'estan fent a la Bisbal d'Empordà podrien finalitzar abans que s'acabi aquest 2020. L'actuació va començar a finals de juliol i representa una inversió de 597.000 euros. Les obres consisteixen en la renovació del col·lector en alta, situat a la llera del riu Daró i recollir l'aigua procedent de la xarxa de clavegueram de l'avinguda de Josep Tarradellas i del Rec del Raig.

D’altra banda l’actuació també farà possible el perllongament de la canonada del bombament de les piscines, seguint el traçat del carrer del Puig d’en Vidal fins a l’encreuament amb el carrer del Pont, on es connectarà a un pou de la xarxa unitària existent.