Els empresaris gironins demanen un ''protocol clar'' a l'hora d'atorgar baixes per coronavirus als treballadors

Es queixen que alguns CAP no actuen igual que la resta

El Grup Impuls per Girona (integrat per les Cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, Foeg, Pimec Girona i el Fòrum Carlemany) ha assegurat que vol denunciar a les administracions la "indefensió" que suposa per a les empreses la "manca d’un protocol d’actuació clar i unificat per afrontar els casos de covid-19 als centres de treball".

Des del GiG diuen haver detectat una manca d’actuació unificada dels Centres d’Atenció Primària. "Hi ha molts dubtes sobre quins criteris cal seguir amb els treballadors que, tot i haver estat en contacte amb un positiu, surten negatius dels testos PCR".

Les empreses denuncien que els CAP actuen de "manera diferent" quan un treballador acudeix a fer-se la prova davant la sospita d’infecció. A banda de l’espera pel poder fer el test (que en alguns casos supera els tres o quatre dies, durant els quals l’empresa no sap quin criteri adoptar), quan aquest surt negatiu, hi ha CAP que signen la baixa del treballador i d’altres que li donen l’alta.

Les empreses es queixen també que no hi ha cap comunicació directa a l’empresa de les baixes, de manera que poden trobar-se que hi hagi personal que estigui treballant tot i tenir la baixa.

Per altra banda, el GiG fa seva la demanda d’eliminar la qualificació expressa de “contagi per coronavirus” com a accident de treball, o bé que es dictin normes de seguretat més clares sobre aquest supòsit. Moltes empreses temen que qualsevol contagi pugui portar a conseqüències greus en matèria de responsabilitat empresarial. Aquesta demanda ja s’ha fet arribar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i a al Ministeri de Treball i Economia Social.