Estableixen dos mesos de veda anuals per a la pesca de sèpia a Pals i Roses

L'objectiu és garantir la continuïtat d'aquesta espècie al litoral gironí

Els pescadors de la badia de Pals (Baix Empordà) i Roses (Alt Empordà) no podran pescar sèpies durant dos mesos a l'any, tal com ha acordat el Comitè de Cogestió de la Sèpia. Es tracta d'una de les mesures del pla de gestió centrat en aquesta espècie que s'ha aprovat i que també implica altres limitacions.

Aquesta veda s'aplicarà entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre i serà tan per a la pesca professional com per la recreativa. Per altra banda, han detallat que els arts per a la pesca de sèpia hauran de ser les nanses i el tresmall per als professionals i la potera en la pesca recreativa. L'objectiu d'aquestes limitacions és garantir la pesca sostenible i assegurar la continuïtat de la sèpia en el litoral gironí.

Per altra banda, també es limita el nombre de permisos especials per a lase captura de sèpia. Es farà en funció de la dedicació històrica i es consideraran criteris científics, ecosistèmics i socioeconòmics. A més, també hi ha una limitació del nombre de sèpies per embarcació en la pesca recreativa. Si hi ha un sol pescador amb llicència es podran agafar 15 sèpies al dia i si n'hi van dos o més, 25.

La posada en marxa del pla de gestió també implica la creació d'unes àrees delimitades per situar-hi elements que facilitin la repoblació de la sèpia. També es delimitaran els ports de desembarcament i comercialització de la sèpia a les badies de Pals i Roses.

Aquest pla servirà de referent per a l'aplicació d'altres plans de gestió que s'estan fent en altres espècies o modalitats pesqueres. La idea és assolir un nivell de pesca sostenible a través de la cooperació de tots els sectors implicats.