Aena licita per 300 MEUR el servei de seguretat privada als aeroports de la seva xarxa

El de Girona forma part d'un lot amb el de Reus, València i Saragossa

Aena ha tret a concurs els serveis de seguretat privada dels 42 aeroports de la seva xarxa per un import total de gairebé 300 MEUR, dels quals prop de 286 milions corresponen als 22 aeroports amb major trànsit de passatgers i 13,2 milions als 20 amb menys de 400.000 viatgers anuals.

Pel que fa als catalans, la licitació a l'aeroport del Prat s'ha fet en dos lots - inspecció d'equipatges i Centre de Gestió Aeroportuària - per un import màxim de 27 MEUR. La inspecció de passatgers ha quedat fora d'aquest concurs. Els aeroports de Girona-Costa Brava i Reus formen lot amb els de València i Saragossa per un import de 21,9 milions. Sabadell ho fa al lot dels 20 aeroports amb menys de 400.000 passatgers anuals per 13,2 MEUR. El període d'adjudicació dels contractes, que surten a concurs en dos plecs, és de dos anys, prorrogable un més.

Els plecs de licitació recullen costos normatius i reguladors d'obligat compliment. També inclouen una partida d'inversió per donar suport als projectes de transició tecnològica (EDS estàndard 3) i una altra associada a activitats covid-19, que comprèn formació, mesures higièniques i mesures de control, entre altres, atesos els protocols de seguretat sanitària implantats a conseqüència de la pandèmia.

La contractació dels serveis de seguretat en els 22 aeroports de major trànsit tindrà diverses particularitats, donat l'ampli espectre de funcions a desenvolupar per les empreses. Així, els serveis de seguretat de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas estan repartits en 4 lots amb 4 empreses adjudicatàries, cadascuna d'elles per a dur a terme una funció específica. El mateix succeeix amb l'Aeroport de Barcelona El-Prat, la seguretat del qual està repartida en dos lots.

Com a aspectes clau, a més de la inclusió de la partida per donar suport als projectes de transició tecnològica i l'associada a activitats Covid-19, els plecs de prescripcions tècniques posen també èmfasis en els diferents serveis i processos aeroportuaris de manera que es trobi el millor equilibri entre la seguretat i la comoditat dels usuaris, en línia amb els requisits de qualitat exigits en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA).