Girona, segona província catalana on més ha caigut la compravenda d'habitatges el segon trimestre

Tecnotramit preveu una recuperació del mercat el 2022

La pandèmia continua impactant en el mercat immobiliari. En el segon trimestre, Catalunya ha registrat 12.973 operacions de compravenda d'habitatges, un 35,8% menys en termes trimestrals. "Les dades no són bones, però no són desastroses donat el tancament operatiu del mercat durant diverses setmanes", ha explicat el conseller delegat de Gamerin, Luis Fabra, en la presentació de l'informe trimestral del mercat immobiliari dels API.

Aquesta caiguda ha alentit el creixement dels preus, que podrien patir caigudes més significatives durant els pròxims mesos a conseqüència de l'evolució del mercat laboral. De fet, Tecnotramit preveu caigudes d'entre un 6% i un 8% aquest any i una recuperació del mercat el 2022.

Per ara, el mercat ha detectat un "intens" ajustament en el nombre de les compravendes motivat pel tancament del mercat durant una bona part del trimestre. D'acord amb aquesta variable, Barcelona ha estat la demarcació menys afectada per la pandèmia i ha registrat una davallada en el nombre d'operacions del 31,2% trimestral.

Tot i això, el municipi de la capital catalana ha perdut pes relatiu en el nombre total de compravendes, una tendència que podria indicar la consolidació del desplaçament de la demanda cap a zones allunyades dels principals nuclis urbans.

Lleida ha estat la demarcació més afectada, amb una caiguda del nombre de compravendes del 50,1%; seguida de Girona, amb un 44,5% menys, i Tarragona, amb un 44,3%.

La caiguda de les compravendes ha tingut un afecte en el preu de l'habitatge, que ha moderat el seu creixement fins a un 1,2% en el segon trimestre. Fabra, encarregat de presentar l'informe, ha remarcat les diferències de la situació actual respecte a la crisi de 2008 però ha reconegut una possible "tendència progressiva a la baixa" dels preus de l'habitatge en els pròxims mesos.

De fet, l'economista s'ha referit a un "intens" ajustament en els preus de l'oferta al juny, amb una davallada del 8% trimestral. De totes maneres, Fabra ha atribuït aquesta variació a un "canvi d'expectatives" en el mercat i ha afirmat que es tracta d'una "correcció puntual, no sistemàtica".

Al municipi de Barcelona, el preu de l'habitatge ha caigut un 0,6% trimestral després de registrar taxes de creixement de fins a un 15% en els últims anys. "S'ha produït un creixement intensíssim en el preu de l'habitatge. No era sostenible", ha resumit el conseller delegat de Gamerin. L'evolució dels preus en la demarcació ha estat més "racional" i han crescut prop d'un 1%.

Els preus de l'habitatge a la demarcació de Girona han registrat un increment del 0,6% en el segon trimestre, "clarament afectats" per la falta de demanda estrangera. La demarcació era tradicionalment líder en la compra d'habitatges per part de visitants d'altres països, amb un pes de prop del 25% sobre el total del parc.

Aquesta xifra ha caigut fins al 22,2% en el segon trimestre, com també s'han produït descensos del percentatge d'habitatges comprats per estrangers a Tarragona, fins a representar un 12,3%, i Barcelona, fins a un 9%. "Les limitacions en la mobilitat internacional s'han vist materialitzades en les compravendes per part dels estrangers", ha manifestat Fabra.

L'economista s'ha referit també a "l'equilibri" entre l'obra nova i la capacitat del mercat per absorbir els nous habitatges, així com a les dades "positives" de finançament hipotecari. El conseller delegat de Gamerin ha advertit d'un possible enduriment de les condicions d'accés al crèdit, però ha afirmat que les entitats bancàries continuaran apostant per aquests productes davant un escenari de tipus negatius.

"El mercat de l'habitatge encara no està reflectint la dura realitat de l'economia", ha advertit el conseller delegat de Tecnotramit, Vincenç Hernández, en la presentació. El també tresorer de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) ha advertit de "l'estreta relació" entre l'evolució del mercat residencial i la taxa d'atur. "En primer lloc es produeix una baixada del PIB, després es dona un augment considerable de la taxa de desocupació i, finalment, un ajustament en el mercat de l'habitatge", ha resumit.

Hernández ha advertit d'un "ajustament" dels preus en els pròxims mesos, amb caigudes de fins al 8% a tancament d'any. Pel que fa a les compravendes, espera una caiguda d'entre un 30% i un 40% el 2020. El conseller delegat de Tecnotramit preveu una estabilització dels preus entre finals de 2021 i principis de 2022, però afirma que no seria fins al 2023 quan es recuperaran totalment els nivells de l'any passat.

Pel que fa al lloguer, Hernández preveu una recuperació més ràpida. Segons l'informe presentat pels API, les rendes han crescut un 1,4% en el segon trimestre a Catalunya però donaran pas a una "estabilització o correcció" en els pròxims mesos. Fabra ha assegurat que el mercat del lloguer ha patit un creixement dels preus "intensíssim" en els últims anys, "insostenible en un període econòmic de dificultat".