Figueres destinarà 300.000 euros en ajudes per a rehabilitar i millorar edificis de la ciutat

El consistori ha aprovat les bases per a la seva concessió

L’Ajuntament de Figueres (Figueres) destinarà un total de 300.000 euros per a subvencionar la rehabilitació d’edificis de la ciutat. S’han aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la millora d’edificis de la ciutat: restauració i rehabilitació de façanes, rehabilitació i millora de cobertes, la correcció de patologies estructurals, la supressió de barreres arquitectòniques amb adequació de l’itinerari i a la instal·lació d’ascensors.

Aquestes finalitats es fonamenten d’una banda en l’interès de posar el dia un parc immobiliari envellit per tal de deturar el cicle de degradació i abandó, i les conseqüents problemàtiques de pèrdua de qualitat i de seguretat de l’espai públic i de malbaratament de la capacitat residencial en el sòl ja consolidat urbanísticament.

També cal afegir l’objectiu de mantenir el patrimoni arquitectònic de la ciutat.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que “fa temps que cal una aposta decidida per embellir i conservar la ciutat i el seu patrimoni, i aquesta subvenció serà una bona eina per fer-ho possible. Volem que la ciutat brili més, és una aposta per posar la ciutat al dia”.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, afegeix que una comissió d’avaluació serà l’encarregada de d’establir les sol·licituds prioritàries”