Tossa de Mar instal·la plaques solars d’autoconsum a l’escola

El projecte té un cost de 33.000 euros

L’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) ha iniciat aquest mes d’agost la implantació d’un parc solar de 50 mòduls fotovoltaics d’autoconsum en l’edifici blanc del Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Ignasi Melé i Ferré.

Aquest projecte s’emmarca en els compromisos adquirits per l’ajuntament per la utilització d’energies renovables, la millora en l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 iniciada amb l’adhesió l’any 2012 al Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible (PAES); i, seguidament, amb l’aprovació el gener d’aquest any del Pla d’Acció pel l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

La implantació del parc solar s’acompanya amb la substitució total de les lluminàries existents, per tal de disposar d’un 100% de llums LED en el conjunt del centre. Es preveu que les actuacions estiguin amortitzades en 6 anys i suposin un estalvi d’aproximadament 26.000kWh/any i 10Tn de CO2 anuals.

La inversió total del projecte és de 33.050 euros, dels quals el 60% prové de subvencions de la Diputació de Girona dins el programa “Del Pla a l’Acció 2020-2021”, i es preveu que estigui finalitzada abans del 7 de setembre de 2020.

Aquest projecte continua l’aposta municipal de compromís en la lluita contra el canvi climàtic i que s’ha concretat en actuacions com la implantació de plaques solars en l’edifici de La Nau, les calderes de biomassa implantades a la piscina municipal i l’ampliació permanent de la xarxa per a reg d’aigua regenerada.