Urbanisme dona llum verda al POUM d'Aiguaviva, que preveu una nova urbanització amb 180 habitatges

El pla qualifica una àrea d'interès estratègic que abasta terrenys situats al voltant de l'aeroport de Girona

La comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat el POUM d'Aiguaviva, i ha donat conformitat a la seva publicació. El nou pla general substitueix unes normes subsidiàries que daten del 1991; és a dir, fa gairebé trenta anys. El POUM es va començar a redactar ara fa uns catorze anys i ja se'n va fer una primera aprovació inicial el 2006.

Segons subratlla Urbanisme, el pla actualitza la normativa "al marc legal i territorial actual". Fa una "proposta de creixements controlats i integrables al territori", permetent que empreses i habitatges coexisteixin "sense modificar substancialment el paisatge natural i agrícola del lloc". El POUM rebutja nous processos d'urbanització "indiscriminats" i fa compatible la preservació del paisatge amb les infraestructures que creuen el terme (AP-7, N-II i TAV) i l'aeroport de Girona.

Pel que fa al sòl rústic, el POUM protegeix els espais més sensibles i evita que es puguin requalificar aquells que tenen risc d'inundabilitat. A més, el pla general recull una àrea de sòl de potencial interès estratègic que se situa al costat de l'aeroport de Girona.

Aquests terrenys, actualment agrícoles, formaran part del Pla Director Urbanístic de l'àrea econòmica de l'entorn de l'aeroport de Girona. Un document que promou el Departament de Territori, amb l'acord dels Ajuntaments d'Aiguaviva i Riudellots de la Selva, i que s'emmarca dins l'Estratègia territorial per a la localització de Nous Sectors d'Activitat Econòmica (que ha acordat iniciar la comissió d'Urbanisme de Catalunya).

179 habitatges nous

Pel que fa a creixements, a banda de recollir aquells àmbits que ja tenen el planejament derivat aprovat, el POUM d'Aiguaviva planteja crear un nou sector residencial (el SUD-3 Can Rabasseda). Se situarà a ponent del nucli, tindrà 7,85 hectàrees i s'hi preveuen poder aixecar 179 habitatges (entre cases aïllades, entre mitgeres i blocs de pisos).

Pel que fa usos industrials, el POUM proposa construir sectors ja previstos o bé ampliar-ne de ja existents. Aiguaviva té 30 hectàrees de sòl d'activitat econòmica. Entre els que es volen acabar de regular i construir hi ha els de Can Jeroni o Can Garrofa; i entre els que es plantegen ampliar, s'hi troben els sectors de la Rajoleria, Can Selló o el sector Letona-Norfrisa.