L'ACCO considera que la pròrroga de la concessió del port Marina de Palamós no respecta el principi de competència

L'organisme creu que Ports ha perdut una "oportunitat"

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) considera que la pròrroga de la concessió del port esportiu Marina de Palamós no ha estat "suficientment respectuosa" amb els principis "de bona regulació i competència" i que deixant sense efecte el procediment de licitació ja iniciat, l'administració "ha perdut l'oportunitat de suscitar de nou la competència pel mercat i beneficiar-se de la rivalitat entre operadors".

L'organisme de la Generalitat amb caràcter independent es mostra crític amb l'actuació que prorroga el contracte a l'empresa Nàutic Palamós S.A, concessionària durant els últims 30 anys, malgrat haver engegat els tràmits per fer una nova licitació del contracte.

En concret, creu que el mecanisme de pròrroga contractual previst a la nova llei de ports per a les concessions i autoritzacions vigents a la seva entrada en vigor "no es troba suficientment justificat en base als principis de bona regulació". Per a l'ACCO, l'aplicació d'aquestes pròrrogues a unes concessions "ja de per sí de molt llarga durada", comporten "estendre encara més en el temps l'efecte de tancament de mercat".

A més, considera que amb aquesta actuació concreta Ports tampoc ha estat "suficientment respectuosa" amb els principis de bona regulació i competència" i que ha perdut "l'oportunitat" de suscitar competència en el mercat i "beneficiar-se, també en termes d'eficiència en la gestió dels recursos públics, de la rivalitat entre operadors".