La Policia Local de Blanes multa una trentena de persones en dos dies per no portar mascareta

Acabat el període informatiu els agents ja sancionen amb 100 euros

La Policia Local de Blanes (Selva) ha multat una trentena de persones en dos dies per no portar mascareta. A principis d'aquest mes de juliol la Generalitat de Catalunya va acordar l'obligatorietat de dur-la posada en qualsevol cas, independentment de si es pot mantenir o no la distància de seguretat.

Des que va entrar en vigència la mesura, els agents han estat fent tasca informativa i comunicativa al respecte, recordant l'obligatorietat de la mesura ja que, del contrari, qui trencava la normativa s'exposava a ser sancionat. Passat aquest període, ja s'ha passat a multar totes aquelles persones que no la porten i que no disposen d'una causa justificada per no fer-ho. La sanció econòmica és de 100 euros.

Entre les excepcions hi ha els infants que realitzen els casals d'estiu, així com aquelles persones que els resulti contraindicat per motius de salut. Tampoc l'han de dur els qui, per l'activitat que estan realitzant, resulti incompatible, com per exemple la pràctica de l'esport. Per contra, per anar a la platja cal dur-la posada, i treure-se-la només per fer alguna cosa incompatible amb dur-la.

Les persones majors de 6 anys estan obligades a utilitzar la mascareta en la via pública, en els espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat que sigui de lliure accés. Tot plegat - tal com es reitera a la normativa - amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat.