L’atenció pediàtrica d’Olot es farà al Consultori Local Olot Nord per garantir la seguretat enfront la covid-19

Es mantindrà fins al setembre o allargar-se segons evolucioni la crisi del coronavirus

A partir de dilluns 13 de juliol tota l’assistència a la població pediàtrica que es realitza des de l’atenció primària a Olot es concentrarà al Consultori Local Olot Nord, situat a l’avinguda de Girona, 53, al barri de Sant Miquel. Per la seva banda, el Centre d’Atenció Primària Garrotxa, situat al passeig de Barcelona, concentrarà tota l’atenció sanitària a l’adult. Aquesta reorganització serà provisional durant l’estiu i es revalorarà la recuperació de la dinàmica habitual passat aquest període.

La reorganització de l’atenció primària del municipi d’Olot respon, d’una banda, a la decisió de posar en marxa el Consultori de Sant Miquel i, de l’altra, de garantir els requeriments de seguretat que dicten les autoritats sanitàries en relació amb la covid-19.

Entre aquests, el principal és mantenir un circuit diferenciat per als pacients que van al centre amb patologia respiratòria compatible amb el coronavirus SARS-CoV-2. Aquest tipus de pacients han d’estar en una zona diferenciada de la resta per evitar contagis i han de ser atesos per un equip específic de professionals que han d’anar protegits amb els equips de protecció individual (EPI). Les petites dimensions del Consultori Local Olot Nord i les característiques de l’equip assistencial fan impossible poder mantenir circuits diferenciats per als pacients sospitosos de tenir covid-19.

És per aquest motiu, que s’ha decidit organitzar l’assistència en funció de l’edat dels pacients i concentrar a Olot Nord l’atenció als nens i nenes de 0 a 14 anys, una població que, a més, no està tan afectada pel coronavirus SARS-CoV-2.

D’altra banda, aquest canvi permet alliberar quatre consultes a la planta baixa del CAP Garrotxa, on s’ubicarà el circuit de patologia respiratòria diferenciat i així es podrà recuperar el sector que fins ara estava aïllat per a aquesta funció i que ocupa cinc despatxos, que es destinaran a l’atenció sanitària. Així, aquest circuit, de pacients amb sospita de covid-19, se situarà a la planta baixa i les plantes 1a i 2a quedaran lliures de patologia respiratòria. Aquesta sectorització permet garantir millor la seguretat dels usuaris i professionals.

Aquesta mesura s’adopta de manera provisional fins al 30 de setembre, moment en què es revalorarà la situació. En funció de l’evolució de la covid-19 es decidirà si cal allargar més aquesta reorganització o si ja es pot reprendre l’activitat d’adults al Consultori Local Olot Nord.

El Consultori Local Olot Nord va ser un dels dispensaris que es va tancar coincidint amb la pandèmia, i els professionals es van concentrar al CAP Garrotxa. Habitualment hi ha tres equips de professional de medicina i professional d’infermeria d’adults i un d’específic de pediatria, i atén una població de 5.800 persones. La població pediàtrica de referència de la ciutat és de 5.500 usuaris. 

Dades dels centres

Població adulta:

Centre d’Atenció Primària Olot
Passeig de Barcelona, 42
Tel: 972 261 916
De dilluns a divendres, de 8 h a 20 h

Població pediàtrica (de 0 a 14 anys):

Consultori Local Olot Nord
Avinguda Girona, 53
Tel: 972 273 816
De dilluns a divendres, de 8 h a 20 h