La insalubritat a la platja del Rec del Molí de l'Escala arribarà fins el Parlament

Els Comuns preguntaran per què l'Ajuntament no ha fet res durant anys per revertir la situació

Davant la demanda de l’Agència Europea del Medi Ambient perquè es tanqui durant aquesta temporada d’estiu la platja del Rec del Molí de l’Escala (Alt Empordà), Albert Pons, regidor d'En Comú l'Escala, preguntarà al govern municipal per què no es va tancar en les temporades anteriors donat que hi ha informes de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) des del 2016 que consideren que l’aigua no és apte per al bany.

Pons ho plantejarà en el pròxim ple municipal de dilluns vinent. El representant dels Comuns vol que l’equip de govern reti comptes de la seva inacció en els darrers anys, que al parer dels Comuns ha posat en perill la salut dels banyistes. És per això que també han traslladat la seva preocupació al Parlament a través del diputat de Catalunya En Comú Podem, David Cid, que ahir va registrar unes preguntes adreçades a l'ACA.

Cal destacar que des de l’estiu del 2016, els informes anuals de resultats de la classificació de la qualitat de les aigües de bany de l’estiu de les platges catalanes que realitza l'ACA, classifiquen com a insuficient (no apta pel bany) l’aigua de la platja del Rec del Molí, situada al municipi de l’Escala.

Malgrat la qualificació, durant tots aquests anys, l’Ajuntament de l’Escala, que és l’administració competent per tancar-la, ha permès que els banyistes continuïn fent-ne ús sense fer cap advertiment que aquestes aigües no són aptes per al bany i que poden comportar problemes de salut. Arran de la demanda de l’Agència Europea de Medi Ambient i la difusió que n’han fet els mitjans de comunicació, el consistori, finalment, ha decidit un tancament parcial de la platja del Rec del Molí.

A la memòria de l’ACA del 2018 s’esmenta que el Rec del Molí rep la influència de petits nuclis de població amb mancances de sanejament i a l’Informe tècnic. Resultats de la classificació de la qualitat de les aigües de bany. Temporada de bany 2019 se senyala que els problemes estan vinculats a insuficiències de clavegueram urbà i que s’han efectuat controls d’investigació, a més de dur a terme actuacions per identificar-ne les causes i aplicar les mesures correctores necessàries.

Donat que és un problema que s’arrossega des de fa anys i no s’hi posa remei, el grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem ha registrat unes preguntes per conèixer amb més detall quines actuacions ha dut a terme l’ACA per resoldre els problemes de qualitat de l’aigua del Rec del Molí i quan està previst obtenir els primers resultats positius.

L'ACA contradiu Europa

L'ACA ha fet públics aquest matí els resultats de salubritat de totes les platges de l'Escala on assegura que totes sense excepció tenen una qualitat de l'aigua qualificada d'excel·lent. També és el cas de la platja del Rec del Molí

Des de l'Ajuntament donen veracitat als resultats de l'ACA i és per això que els han publicat en el seu web, obviant les qualificacions negatives de l'Agència Europea del Medi Ambient. Tanmateix, malgrat consideren les dades de l'ACA consistents, han decidit restringir igualment el bany a l'extrem de la platja més proper a la desembocadura del rec, com a mesura de precaució.

Finalment l'Ajuntament resta credibilitat a l'ens europeu assegurant que el seu informe s'ha fet basat-se en "incidències puntuals d’anys anteriors", segons expliquen.