La desocupació puja de 948 persones el febrer a Girona, l'1,7% més que el gener

Des del mes de novembre del 2007 l'atur ha anat pujant tots els mesos a excepció del mes de juny del 2009

El nombre de nous contractes signats el febrer al conjunt de Catalunya va sumar 151.635 operacions el febrer, cosa que suposa un 6,45% més que el gener i 4,21% més que fa un any. Tot i això, el nombre de contractes temporals d'aquests 151.635 signats, va ser de 129.607 operacions, a l'entorn del 85% de les signatures registrades.

Des del juliol del 2009 el nombre d'aturats registrats va acumulant mes rere mes un increment del nombre de desocupats, cosa que suposa que aquest mes de febrer ja s'apilen vuit mesos consecutius de pujades. Des del mes de novembre del 2007 l'atur ha anat pujant tots els mesos a excepció del mes de juny del 2009, quan després de 19 mesos consecutius d'increments es va registrar una disminució de l'atur com a conseqüència de l'increment d'activitat econòmica del sector serveis per fer front els mesos de l'estiu. Després d'aquest mes de juny, l'atur no ha deixat d'augmentar i aquest febrer ja acumula 8 mesos consecutius d'increments.

Intensitat

Pel que fa a la intensitat d'increment, aquest més de febrer la pèrdua d'ocupació ha perdut intensitat en relació amb la destrucció de llocs de treball que es va registrar el mateix mes de fa un any. El febrer del 2009 el nombre de desocupats es va incrementar de 23.730 persones, un 5,2%, i el febrer del 2008, en relació amb el mes anterior del mateix any l'augment va ser de 8.015 persones, el 2,83% més.

El comportament de la intensitat d'aquest febrer en relació amb el mes anterior ha estat d'un increment del 2,3%, per sota del 2,83% del febrer de fa dos anys i molt per sota del 5,2% de destrucció de llocs de treball del febrer de l'any passat.

Demarcacions

Per demarcacions, el nombre d'aturats a les comarques de Barcelona va arribar a 444.145, cosa que suposa un augment de 9.264 persones en relació amb el mes anterior, un 2,13% d'increment percentual. En relació amb les xifres d'aquesta demarcació de fa un any, el nombre d'aturats puja de 86.916 persones, el 24,33% més.

Els desocupats a Lleida arriben fins 27.870 persones, el 2,98% més de variació intermensual, 806 persones més, i el 27,69% més d'augment en termes interanuals, 6.044 persones més.

A Tarragona, els aturats del febrer són 67.293, el 3,68% més que el mes anterior, 2.386 persones, i el 24,63% més que fa un any, 13.298 desocupats més.

Sectors


Per sectors d'activitat, el sector serveis absorbeix 347.022 persones del total dels aturats, mentre que la indústria aporta 108.285 persones, la construcció 105.425 persones i per últim l'agricultura aporta 8.171 persones.

Les persones sense una ocupació anterior que per primera vegada s'adrecen a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya per demanar una ocupació arriba fins a 28.384 persones, 2.398 persones més, gairebé un increment intermensual de l'11% més de persones que reclamen una ocupació per primera vegada.

En relació amb el mes anterior, el sector serveis és el que ha destruït més llocs de treball, amb un increment de 7.953 persones en el conjunt de Catalunya. La indústria es situa en segon lloc d'aquest rànquing de destrucció d'ocupació amb una aportació de 1.296 persones més a l'atur. La construcció es situa en tercer lloc amb un augment de l'atur de 1.197 persones i per últim l'agricultura que aporta 560 persones més, amb una especial aportació de les comarques de Tarragona que contribueixen amb aquest total amb 253 persones, poc menys del 50% del total del sector primari català.