El Consorci de la Costa Brava adjudica el servei d’abastament d’aigua en alta pels dos propers anys

Fan ús del servei 27 municipis en total

El Consorci de la Costa Brava ha aprovat, en el ple de l’ens d’ahir, la formalització del nou contracte del servei d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes d’abastament d’aigua en alta (captació, transport, potabilització i distribució).

L’adjudicació ha recaigut en la unió temporal d’empreses UTE Abastament Consorci Costa Brava, formada per l’empresa Constructora de Calaf, SAU, amb una participació del 50 %, i l’empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA (FACSA), amb una participació també del 50%, que ho gestionarà durant els dos propers anys, amb la possibilitat de disposar d’una pròrroga d’un any addicional. El nou contracte, amb un import total pels dos primers anys de 4.093.155,94 euros (sense IVA), entrarà en vigor el proper 1 d’octubre.

Avui dia, aquest ens públic, integrat per la Diputació de Girona i 27 municipis de la Costa Brava, gestiona el cicle i l’abastament de l’aigua en alta per a més d’un milió d’usuaris (aquesta xifra s’assoleix al pic de l’estiu, atenent l’estacionalitat del turisme). Subministra cada any uns 21 milions de metres cúbics d’aigua, l’equivalent al consum d’unes 150.000 famílies, i podrà arribar a partir d’ara a gestionar-ne 24 milions (per a unes 175.000 famílies).

El nou contracte millorarà el grau de precisió i control de l’explotació amb indicadors d’eficàcia quant a rendiments, l’execució del pla de manteniment i resolució d’avaries, el control analític de la qualitat de l’aigua i el control laboral i de sinistralitat. En l’elecció, s’ha fet un èmfasi especial en l’aspecte mediambiental respecte a la contractació elèctrica, atenent el compromís del Consorci de la Costa Brava en la reducció de les emissions de CO2 dins del procés de descarbonització dels seus serveis. Aquest objectiu s’alinea amb els reptes proposats per la Comissió Europea per a l’any 2050 de convertir Europa en una regió neutral des del punt de vista de l’impacte climàtic.

Tres xarxes bàsiques

El Consorci de la Costa Brava presta el servei d’abastament d’aigua potable en alta per mitjà de la gestió de les instal·lacions de tres xarxes bàsiques: nord, centre i sud, en funció de la seva ubicació geogràfica.

    • Costa Brava nord. Aquesta xarxa d’abastament en alta es basa en l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d’Empuriabrava. S’hi tracten les aigües derivades de l’embassament de Darnius-Boadella, que posteriorment són impulsades fins als dipòsits que abasteixen Empuriabrava (dins del terme municipal de Castelló d’Empúries), Roses, Cadaqués i Llançà. De manera puntual, també se subministra aigua a la Mancomunitat de Palau-saverdera, Pau, Vilajuïga, Garriguella i Pedret i Marzà. El volum anual de subministrament previst és de 5,5 milions de metres cúbics d’aigua a l’any.

    • Costa Brava centre. Tracta les aigües derivades del sistema d’embassaments de Sau, Susqueda i el Pasteral. Alimenta l’ETAP de Montfullà i la distribueix a Llambilles, la Mancomunitat de l’Onyar (Riudellots de la Selva i Campllong), Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Vidreres, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Castell - Platja d’Aro, Calonge i Sant Antoni, Palamós, Vall-llobrega  i la Mancomunitat de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent. En el nou contracte s’hi han inclòs l’explotació i el manteniment de la canonada executada en el marc de les obres de reforçament de l’abastament a la Costa Brava centre i que transporta aigua en alta des del dipòsit de Platja d’Aro fins a l’ETAP de Torrent. Alhora, es preveu que al llarg d’aquest contracte s’iniciï l’abastament a Mont-ras. El volum anual de subministrament previst és de 12 milions de metres cúbics d’aigua a l’any.

    • Costa Brava sud. Aquesta xarxa d’abastament en alta està formada per les captacions d’aigües subterrànies que els ajuntaments de Tossa de Mar i Lloret de Mar i el mateix CCB tenen a l’aqüífer del tram baix del riu Tordera. Les aigües d’aquestes captacions són transportades fins a l’ETAP de Tossa de Mar - Lloret de Mar. En aquesta estació, després de ser tractades, reben una aportació addicional de recursos de la xarxa en alta de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) d’entre 0,5 i 0,7 milions de metres cúbics d’aigua a l’any. Posteriorment són transportades fins als dipòsits que abasteixen Tossa de Mar i Lloret de Mar. El volum anual de subministrament previst és de 6,5 milions de metres cúbics d’aigua a l’any.

El Consorci de la Costa Brava és pioner des del seu origen, l’any 1971, quan va sorgir com a iniciativa de la Diputació de Girona i dels 27 municipis litorals que encara avui en dia en formen part, en l’oferta d’un servei mancomunat de sanejament de l’aigua. En aquell moment va sorgir com una necessitat davant l’auge del turisme i, amb l’evolució de la societat, hi han guanyat pes altres aspectes, com ara la sensibilitat mediambiental. De fet, el CCB ha esdevingut paradigmàtic en la creació d’organismes vinculats a la gestió de l’aigua, com ara la Junta de Sanejament i més endavant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).