Un projecte europeu podria crear 5.000 llocs de treball i una inversió de 210 MEUR

La iniciativa anomenada 'Pacte dels alcaldes' també podria suposar una reducció del 20% de les emissions de CO2 abans del 2020

El canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més importants d'avui en dia. L'ús intensiu dels recursos, en especial de l'energia, n'és la causa principal. La Unió Europea pren la lluita contra el canvi climàtic com un dels eixos bàsics de la seva política mediambiental.

El 'Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses' és una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. Es tracta d'un compromís voluntari pel qual els municipis assumeixen l'objectiu de reduir les seves emissions.

En concret, l'any 2007 la Unió Europea va anunciar l'aplicació de l'estratègia coneguda com a '20/20/20' que pretén reduir les emissions de CO2 en un 20%, augmentar un 20 per cent l'eficiència energètica als municipis i aconseguir que un 20% de l'energia provingui de fonts renovables. Aquesta estratègia de millora del canvi climàtic tenia el doble objectiu d'oferir nous llocs de treball i una oportunitat per reactivar l'economia dels estats adherits. Un any després, la Comissió Europea va presentar el projecte europeu de 'Pacte dels alcaldes' amb l'objectiu de reduir les emissions abans del 2020 i donar suport a l'esforç dels ens locals en l'aplicació de polítiques d'energia sostenible.

80% de les emissions de CO2 estan associades amb l'activitat urbana

Aquesta iniciativa, té en consideració que els municipis i els consistoris tenen un paper "decisiu" a l'hora de disminuir els efectes del canvi climàtic ja que el 80% del consum energètic i de les emissions de CO2 estan associades amb l'activitat urbana. Aquest projecte establia una línia de col·laboració entre la Comissió Europea i els ajuntaments. La seva gestió es porta a terme des de l'Oficina del Pacte dels Alcaldes (COMO) amb seu a Brussel·les.

La Diputació de Girona, coordinadora territorial

Aquest any 2012, la Diputació de Girona ha esdevingut coordinadora territorial del 'Pacte dels alcaldes' i ja ha iniciat la implementació per fases d'aquest projecte a les comarques gironines. En primer lloc, la Diputació està contactant amb els 221 ajuntaments de les comarques gironines per aconseguir que s'adhereixin al projecte. De moment a al demarcació de Girona ja hi ha 110 municipis adherits. En principi, els consistoris que se sumin a la iniciativa aconsegueixen disposar d'una eina programàtica que permet establir la política energètica que cal seguir fins al 2020. Aquesta eina estableix les bases que cal desenvolupar i ajuda a planificar les actuacions. El president de la Diputació de Girona, Jaume Torramadé, ha destacat que aquests és el moment clau per demostrar "la importància dels municipis, la seva força i la seva eficàcia". "Son els ajuntaments i els municipis els que apliquen les normatives europees", ha ressaltat.

"La força" del món local

D'altra banda, l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, que ha inaugurat l'acte, ha destacat que els projectes com el 'Pacte dels Alcaldes' mostren la "força del món local" i la "viabilitat del model actual". Unes paraules que ha reiterat la directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat, Marta Subirà, que ha ressaltat la feina dels municipis "que tenen una visió diferent dels problemes" i permeten portar a terme actuacions que altres "estructures administratives o polítiques no poden fer".

La Diputació de Girona preveu que l'any vinent tots els municipis de la demarcació ja estiguin adherits al pacte. Segons fonts de la Diputació, en data d'aquest mes de juliol ja hi han 4.121 municipis adherits a tota la Unió Europea, un miler dels quals són de l'estat espanyol.

Un cop els ajuntaments adopten el text del projecte i abans que passi un any, han d'elaborar un inventari de referència d'emissions (IRE) i un pla d'acció per a les energies sostenibles (PAES), és a dir, un mapa de les possibles actuacions per resoldre aquesta problemàtica al municipi. En concret, la Diputacio de Girona, ha redactat l'IRE dels 221 municipis gironins i ha finançat la redacció dels PAES municipals amb 450.000 euros.

L'any 2005 la demarcació de Girona va emetre vuit milions de tones de CO2

Segons la Diputació, la demarcació de Girona va emetre gairebé vuit milions de tones de CO2 l'any 2005. L'objectiu és que aquesta xifra pugui disminuir fins als 6,4 milions l'any 2020. L'inventari realitzat a les localitats gironines destaca que les principals fonts d'emissió de CO2 a l'atmosfera son el transport urbà, els edificis residencials i els tractaments de residus sòlids urbans. D'aquest estudi també se'n desprèn que quasi el 50% de les emissions provenen del sector transport.

Pel que fa als PAES, la Diputació destaca que cal treballar en millorar l'eficiència energètica en enllumenat públic que suposa la principal despesa energètica dels ajuntaments. A més, aconsella implantar la biomassa a Girona que suposaria "importants avantatges" en la gestió dels boscos públics i privats, la prevenció d'incendis i l'estalvi de combustible.

Segons fonts de la Diputació de Girona, un cop s'hagin realitzat tots els inventaris i estudis de cada municipi, la institució es compromet a treballar perquè els municipis trobin els mecanismes o ofereixin treballs per solucionar les seves emissions amb projectes d'enllumenat, sistemes per reduir les emissions de CO2 del transport urbà o mecanismes per estalviar energia. Segons la institució pública, el finançament per aquestes tasques podria ascendir a 210 MEUR i comportaria la creació de fins a 5.000 llocs de treball. Aquest finançament podria arribar mitjançant els programes d'ajuda financera establerts en el marc del 'Pacte dels alcaldes' o mitjançant convenis amb empreses de serveis energètics. La Diputació gironina destaca que si el sector privat entra en aquesta dinàmica, la xifra "augmentarà de forma exponencial".

La celebració del dia del 'Pacte dels Alcaldes' a la Casa de Cultura de Girona ha comptat amb la presència d'una setantena de representants municipals d'arreu de les comarques gironines i l'assistència del diputat d'Acció Territorial, Miquel Calm, el president del CILMA, Jordi Iglesias, i nombroses autoritats.