Més de 3.500 estudiants trien com a primera opció estudiar a la UdG

L'UdG ofereix per a aquest any 3.590 places de nou accés per a 40 estudis de grau

Les assignacions en primera preferència creixen prop d'un 3,3% respecte de 2011. Segons l'UdG, això indica la consolidació de la universitat com a institució de referència i de reconeixement per als preuniversitaris. Les sol·licituds en primera preferència han estat de 3532, un 6,5% més que el 2011, que es va xifrar en 3316.

Pel que fa a les notes de tall de les titulacions que ofereix l'UdG superen el 8: Medicina (11,946), Biotecnologia (10,140), Mestre en Educació Infantil (9,042), Biologia (9,020), Infermeria (8,390), Mestre en Educació Primària (8,159) i Administració i Direcció d'Empreses (8,060).

Els estudiants assignats en primera preferència a la Universitat de Girona poden formalitzar la matrícula al seu centre docent des del 16 al 20 de juliol. Els estudiants que no han estat assignats en aquesta primera fase del procés, podran saber a partir del 26 de juliol si han entrat en les altres opcions.