Urbanisme aprova el nou aparcament de l'escola El Frigolet de Porqueres

Tindrà capacitat per a 20 vehicles

La Comissió territorial d’urbanisme de Girona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha donat llum verda avui al text refós d’una modificació del planejament municipal de Porqueres (Pla de l’Estany) que permetrà habilitar un aparcament per donar servei a l’escola El Frigolet.

Actualment, l‘escola compta amb dues petites àrees d’aparcament, amb capacitat per a 20 vehicles, que resulten insuficients a les hores d’entrada i sortida de l’alumnat. Això comporta que molts familiars estacionin als laterals d’un camí, entorpint la circulació. Segons els càlculs del Consorci de l’Estany, calia habilitar almenys 60 places més d’aparcament i també un espai específic per a l’estacionament d’autocars de transport escolar.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Porqueres ha modificat el seu planejament per permetre habilitar aquest nou aparcament en uns terrenys de 3.220 metres quadrats de superfície, planers i no edificats, adjacents a un càmping. Són part d’una finca de sòl rústic situada al paratge del Frigolet, a l’oest de l’Estany de Banyoles i l’església de Santa Maria de Porqueres, i a l’est de la carretera GI-524. De la superfície afectada, 2.608 metres quadrats es destinaran a aparcament de vehicles annex a l’escola, i els 614 m² restants seran per a vialitat i per a l’ampliació de l’encreuament de camins.

L’Ajuntament de Porqueres adquirirà la resta de la finca, que es manté dins del sòl d’espais naturals protegits, i cedirà l’ús d’aquests terrenys al Consorci de l’Estany, per continuar mantenint-hi l’actual ús agrícola.

La Comissió ha donat conformitat al text refós especificant que la intervenció proposada haurà de ser mínima i integrada a l’entorn, de manera que no afecti cap element estructural del paisatge agrícola singular de l’Estany de Banyoles i que es pugui revertir fàcilment al seu estat original. També caldrà garantir que l’aparcament no s’utilitzi per altres finalitats més enllà de l’estacionament vinculat a l’escola. La Comissió fa referència igualment a la necessitat d’incentivar la mobilitat amb transport públic, a peu i amb bicicleta per accedir a l’escola.