Vuit de cada deu geriàtrics de la Regió de Girona no tenen cap cas confirmat ni sospitós de coronavirus

Des de dilluns, els centres de més baix risc, poden rebre visites

Un total de 87 de les 106 les residències de gent gran de la Regió Sanitària de Girona, el 82%, tenen la qualificació de centres “verds”, és a dir, sense cap cas confirmat, sospitós o contacte estret de covid-19.

El 10,5% (11 residències) estan considerades “taronges” en tant que de baix risc perquè s’hi allotgen usuaris sospitosos pendents de confirmació diagnòstica o bé amb pocs casos que ja son asimptomàtics i en fase de resolució. I el 7,5% restant (8 centres) són “vermelles”, donat que tenen casos confirmats.

La situació i qualificació de la residència en vermella, taronja o verda, és important perquè d’això en depèn la possibilitat de que els residents puguin rebre visites dels seus familiars, així com el retorn dels usuaris que havien passat als seus entorns familiars la fase aguda de la pandèmia.

A nivell general, la Generalitat ha elaborat un Pla per garantir la màxima prevenció per evitar contagis en la població resident durant les diverses fases del Pla de desconfinament. Aquestes recomanacions fan referència sobretot a aspectes com ara les visites de familiars, l’acceptació d’ingressos, la recuperació de l’activitat interna dels centres, així com criteris generals d’aïllament i sectorització. Cada centre ha d’aplicar aquestes mesures en funció de la seva estructura i recursos.

Les visites de familiars

A partir de la fase 2 es generalitzen les visites als residents. Aquestes visites es poden començar a fer a totes les persones que viuen en residències considerades com a verdes, o en les que tinguin un sector considerat com a net totalment sectoritzat, de forma prioritària. Les visites poden ser d’un màxim d’una persona per resident, amb cita prèvia i amb un seguit d’especificacions: rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, s’ha de posar una mascareta quirúrgica i manteniment de la distància mínima de dos metres amb els residents, entre altres.

D’altra banda, en fases anteriors s’ha permès l’accés a familiars, d’acord al protocol específic d’acompanyament de final de vida pels familiars a persones que viuen en una residència publicat pel Departament de Salut a començaments de maig.

Pel que fa als ingressos, prioritàriament es poden fer des del domicili, centre sociosanitari o hospital d’aguts si la residència és verda o amb zero casos positius. A partir de la fase 2 també s’obre la possibilitat d’ingressos en residències amb baixa incidència de casos, en condicions estables, que han estat declarades per Salut Pública com a residències de baix risc i correctament sectoritzades.

Així mateix, el Departament de Salut estableix un seguit de mesures a tenir en compte per a totes les persones que hagin d’ingressar o reingressar en una residència. Per exemple, que han de disposar d’una PCR negativa prèvia i que hauran d’estar en aïllament preventiu 14 dies durant els quals es farà un control per si apareixen símptomes o signes compatibles d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2.