Més ajudes per integrar al món laboral persones amb risc d'exclusió social

La Caixa aportarà 450.000 euros a un programa per preservar l'hàbitat natural de la demarcació

L'acord estableix que es duran a terme actuacions en els camps següents: millora dels hàbitats forestals i prevenció d'incendis; manteniment d'hàbitats d'interès natural; millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera; restauració d'àrees degradades; millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat; reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local; foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d'informació i formació, i implementació d'accions encaminades a utilitzar energies renovables en les actuacions dutes a terme per tal de contribuir, així, a desenvolupar i implantar aquestes energies.

Una nota de premsa informa que el conveni 2011 entre la Diputació de Girona i 'la Caixa' ha permès inserir 164 persones en el món laboral i realitzar un total de 25 projectes. A la millora de millora d'hàbitats naturals 21, un a energies renovables, la instal·lació d'un miniaerogenerador eòlic a Ordis, i quatre a la realització d'estudis científics per valorar els efectes futurs que el canvi climàtic produirà en diferents hàbitats naturals de la demarcació de Girona.

Els projectes són tan diversos que van des de la millora de la vegetació de ribera i la recuperació de prats i pastures, fins a la millora dels boscos afectats per les nevades del mes de març de 2010 i la prevenció d'incendis forestals. Cal destacar, a més, les accions encaminades a protegir la flora singular de les comarques de Girona, com és el cas de la protecció d'espècies de falgueres endèmiques i en perill d'extinció del Ripollès, i la lluita contra la flora exòtica invasora d'hàbitats naturals, com per exemple la que hi ha als torrents del massís d'Ardenya-Cadiretes, al riuet de l'Escala i en diversos trams de la conca del riu Ter.

D'altra banda, s'han realitzat actuacions per recuperar pastures al Matagalls, amb l'objectiu de preservar la diversitat florística i paisatgística d'aquest espai singular. També s'han potenciat actuacions lligades a la prevenció d'incendis forestals, així com a la mitigació dels efectes d'incendis que hi ha hagut al massís de les Gavarres.