Alerta per contaminació atmosfèrica a les comarques gironines

Es recomana a gent gran, infants i gent amb malalties respiratòries que evitin fer esforços físics a l'aire lliure fins al vespre

L'avís s'emet en base al comunicat de la Direcció General de Qualitat Ambiental a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, de que s'ha superat el llindar d'ozó troposfèric per sobre dels 183 micrograms per metre cúbic a la zona de les comarques de Girona.

En cas de superació del llindar d'informació, es recomana que com a prevenció les persones més sensibles a la contaminació atmosfèrica (persones amb problemes respiratoris, gent gran i nens petits) evitin realitzar esforços físics a l'aire lliure, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es realitzen entre les 12h i la 18h. En cas de superació del llindar d'alerta aquesta recomanació s'estén a tota la població.