Autoritzen les visites a l'Hospital de Figueres i el sociosanitari Bernat Jaume a partir de dilluns

A l'hospital s'estableixen dues franges horàries

A partir d’aquest dilluns 1 de juny, moment en que la Regió Sanitària de Girona entra a la Fase 2 del desconfinament, s’autoritzen les visites als pacients ingressats que no tinguin coronavirus de l’Hospital de Figueres i del Centre Sociosanitari Bernat Jaume. El règim de visites per als dos centres serà diferent, atès que en el sociosanitari la fragilitat i la vulnerabilitat dels usuaris recomana més prudència.

En termes generals, s’han de seguir les següents indicacions:

    •    Només s’autoritza un visitant
    •    A l’entrada del centre, cal desinfectar-se els peus a l’estora i rentar- se les mans amb solució hidroalcohòlica. Cal fer el rentat de mans de forma freqüent durant l’estada
    •    És obligatori l’ús de mascareta i no s’han de portar guants
    •    Mantenir la distància de seguretat amb pacients, professionals i visitants
    •    L'espai de visita és l’habitació del pacient, no es pot estar ni als passadissos ni a les sales comunes. I tampoc es pot anar a altres habitacions
    •    El visitant no pot tenir símptomes compatibles amb la covid-19 (febre, tos, diarrea...) o conviure amb persones en règim d'aïllament domiciliari per afectació o sospita de coronavirus

Com fins ara, es faran excepcions en les visites de pacients afectats o no de coronavirus en situació al final de vida, descompensacions de patologies cròniques o en altres circumstàncies en què el metge responsable del pacient així ho indiqui.

Hospital de Figueres

Es permetrà l’entrada d’un acompanyant major de 14 anys en dues franges horàries diàries: de 13 h a 15 h i de 18 h a 20 h. Només hi podrà haver un visitant per franja i durant les dues hores ha de ser sempre el mateix. Ara bé, pot ser diferent el de la franja de matí del de la tarda. Durant la visita del matí els professionals mèdics aprofitaran per informar de l’estat del pacient.

S’estableixen dos punts d’entrada per a les visites: la porta principal i l’Entrada Est (davant de l’aparcament de pagament). Quan la persona arribi per a fer la visita, el guarda de seguretat li prendrà les dades personals per si calgués fer l’estudi de contactes en cas de contagi, i se li entregarà una targeta amb el número d’habitació del pacient ingressat. També se li donarà una mascareta de roba per posar-se a sobre la que porta de casa. La targeta s’haurà de portar penjada en un lloc visible per si fes falta realitzar alguna comprovació per part del personal de l’hospital.

A la sortida, el visitant haurà d’entregar la targeta i la mascareta de roba al punt de control.

Servei d’Urgències

L’accés a la Unitat de Monitorització (UMO) es farà per l’entrada principal del servei (Edifici Est pel carrer Glòria Compte) i el guarda de seguretat, a través del passadís tècnic, acompanyarà la visita fins a la UMO.

S’estableixen dues franges horàries: de 13 h a 14 h i de 19 h a 20 h. Ara bé, es divideixen els boxs en dos grups per evitar aglomeracions a la zona. Els visitants dels pacients que estiguin ubicats als imparells entraran de 13 h a 13.30 h i de 19 h a 19.30 h. En el cas dels parells, l’accés serà de les 13.30 h a les 14 h i de les 19:30 h a les 20 h. La informació mèdica del pacient es donarà durant la visita del matí.

Només podrà entrar una sola visita, ha de ser major de 14 anys i familiar de primer grau o tenir una vinculació estreta amb el pacient. En el moment d’entrar haurà d’identificar-se amb el DNI en el guarda de seguretat i des d’Amissions es portarà un registre dels visitants per si fes falta contactar-los.  

Centre Sociosanitari Bernat Jaume

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per a aquest tipus de centres, s’estableix un sistema de cita prèvia setmanal per als visitants, que han de ser adults. Els professionals del centre contactaran amb els familiars per quedar d’acord amb el dia de la setmana i l’hora en què es farà la visita. Es recomana que el visitant sigui el mateix durant un període de 15 dies.
Es fixen dos torns de visita d’una hora de durada, un al matí i un a la tarda, amb un màxim de 6 visites per dia i planta d’internament: de 12 h a 13 h i de 17 h a 18 h. D’aquesta manera, tots els usuaris rebran almenys una visita a la setmana, en el dia que se li ha assignat.

Pel que fa al servei de l’Hospital de Dia, al llarg de la setmana que ve recuperarà l’activitat, amb un aforament màxim del 40 % per garantir la seguretat dels usuaris i dels professionals. Els usuaris hauran de seguir les normes higièniques establertes.