L'hospital d'Olot ajuda els pacients ingressats a deixar de fumar

En el primer any del programa, 33 persones van començar el tractament al centre i des del CAP

L'hospital d'Olot ajuda els pacients que estan ingressats a deixar de fumar. Des que vam començar el programa el 2019 ja hi ha hagut 33 persones que s'hi han acollit. Durant l'estada a l'hospital s'inicia un tractament substitutiu amb pegats dèrmics als pacients amb un ingrés superior a les 48 hores.
Quan se’ls dona l’alta hospitalària, és l’equip d’atenció primària qui continua aquest seguiment. La infermera referent en aquest àmbit és qui gestiona aquests pacients i qui inicia un tractament amb ells després de la detecció per part del personal d’infermeria de les unitats d’hospitalització.
 
Es considera una persona ex-fumadora quan han passat 12 mesos des de l’abandonament del tabac. El compromís de l'hospital d'Olot per motivar la població a deixar de fumar també s’estén als professionals del centre, i és la Fundació qui assumeix el finançament del tractament substitutiu al tabac. En total, són 16 els professionals que aquest darrer any s’han adherit al programa.

Paral·lelament a aquestes iniciatives més recents, des del 2017 la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa fa la consulta de deshabituació tabàquica de l’embaràs. L’objectiu és eliminar o reduir la presència de fum ambiental del tabac a les llars dels nadons ja durant la gestació. Des de llavors, s’han fet 114 visites a futurs pares i mares i, des d’aquest 2020, s’ha estès aquest servei a persones del Ripollès, fruit de la creació a finals de 2019 de l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès.

La Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa forma part de la Xarxa d’Hospitals sense Fum que l’ha acreditat amb el nivell de bronze. Això suposa el reconeixement de l’activitat que du a terme el centre sanitari per promoure entre els pacients i professionals polítiques actives per al control del tabaquisme. Un dels objectius de la Fundació és augmentar el nombre de pacients i de professionals que hi reben tractament, així com millorar la continuïtat assistencial entre l’Hospital i els equips d’atenció primària de la seva àrea d’influència per reduir el risc que els pacients que inicien tractament a l’Hospital acabin recaient.

Durant aquest temps, s'han impulsat diferents campanyes en els darrers anys per tal d’assolir aquests objectius: la limitació de l’Hospital com a recinte sense fum, el tret de sortida de la campanya interna “Per una bata neta i blanca”, que incentivava els professionals no fumar amb l’uniforme, o la senyalització dels punts detectats com a “negres” a l’entorn del centre on es fumava.