La Diputació destinarà 300.000 euros al Pla de Biblioteques Municipals 2012

L'objectiu la construcció i l'adequació d'infraestructures

Durant el ple també s'ha aprovat la venda a la Generalitat de Catalunya de 37.140 accions de la societat mercantil Túnel del Cadí, SAC. Les accions, que representen el 0'21% del capital social de la societat, es vendran per un valor total de 258.237,76 euros. El vicepresident de la Diputació i diputat de Règim Econòmic i Noves Tecnologies, Miquel Noguer, ja ha avançat que els diners de la venda es destinaran a donar suport als ajuntaments.

L'equip de govern ha mostrat el seu suport als dos precs formulats avui, segons ha informat la Diputació en una nota de premsa. El primer ha tractat sobre la futura taxa turística i la conveniència que al port de Palamós se li apliqui el mateix criteri que al port de Barcelona pel que fa al desembarcament de turistes de creuers.

El segon s'ha referit a la conveniència que la Diputació estudiï la possibilitat de col·laborar amb el Pla especial de suport a entitats del tercer sector social.