EL Grup d’Esports Nàutics es fa càrrec del Centre d’Esports Nàutics Municipal de Roses

La cessió de l'espai es mantindrà fins l'any 2031

Tal i com consta en l’expedient de concessió, el GEN compta en l’actualitat amb 512 associats, més de 90 llicències federatives de vela, rem, windsurf i submarinisme. En la valoració del projecte presentat a concurs s’ha puntuat la seva llarga experiència en la realització de cursos esportius, amb més de 80, així com en l’organització d’esdeveniments esportius, amb més de 70 entre competicions nacionals i internacionals. En aquest apartat destaquen nombroses competicions emblemàtiques en el món nàutic, com les primeres Setmanes Catalanes de Vela,  una dotzena de campionats mundials de vela, windsurf, fotografia i orientació submarines i motonàutica, sense oblidar les travesses de natació de Festa Major.

El port esportiu de Roses, únic 100% municipal en tot el litoral català i espanyol, es va inaugurar el juny del 2004, amb tres objectius bàsics: com a instrument de promoció econòmica dins la nàutica esportiva, de promoció turística de la vila, i com a element imprescindible per a la promoció dels esports nàutics entre els infants i  jovent del municipi, donant l’oportunitat a tots els amants de la navegació -rosincs i turistes- a poder aprofitar la magnífica badia i l’extraordinària costa de Roses.

En aquesta línia, després del corresponent concurs públic, el Consell d’Administració de Port de Roses SA, on hi són presents tots els grups municipals, ha adjudicat per unanimitat al GEN, la utilització i ús de les instal·lacions esportives nàutiques municipals. Aquesta cessió queda condicionada a la presentació anual davant la corresponent comissió de seguiment del programa d’activitats del club, escola esportiva, esdeveniments nacionals i internacionals i activitats pròpies. Igualment, al final de cada exercici, presentaran el balanç i anàlisi del compliment del mateix.

Amb la tramitació d’aquest contracte de concessió, a diferència d’altres clubs que fan ús d’instal·lacions esportives municipals (cas dels clubs de futbol, bàsquet, handbol i altres), el Grup d’Esports Nàutics assumeix el cost del personal, subministraments, neteja i manteniment de les instal·lacions del Centre d’Esports Nàutics Municipal i accepta que tant l’Ajuntament com Port de Roses, previ avís, facin ús de les mateixes per a la realització d’activitats d’interès municipal.

Segons l’expedient aportat al concurs, el Grup d’Esports Nàutics compta amb diversos treballadors, fixes i de temporada, director esportiu, administratius i monitors i en el seu expedient fa constar el més estricte compliment de les obligacions de transparència en quant a convocatòries d’assemblees, rendició de comptes i convocatòria d’eleccions. Igual com una magnifica relació amb les diferents federacions esportives.

La durada establerta per a la concessió d’aquestes instal·lacions és fins al 6 de juliol de 2031, data en què correspondrà la renovació de la concessió administrativa atorgada per la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Roses per a la construcció i gestió del Port Esportiu.