El Trueta recupera progressivament l'activitat ambulatòria i preveu normalitzar-la a partir de juny

Les consultes externes ja fan el 80% de l'activitat habitual

L'hospital Josep Trueta recupera de manera progressiva tota l'activitat ambulatòria del centre. Part d'aquesta, això sí, es continuarà fent de manera telemàtica o bé telefònica.
Consultes externes, gabinets i unitats de proves diagnòstiques i terapèutiques, hospitals de dia, rehabilitació... Mica en mica, segons informa l'ICS, van tendint a normalitzar-se i a recuperar el dia a dia que la pandèmia va escapçar. Per exemple, a consultes externes del Trueta, ja s'està fent el 80% de l'activitat habitual. La meitat d'aquesta, de manera presencial. I la resta, a distància i sense que el pacient s'hagi de desplaçar fins a l'hospital. L'ICS preveu que l'activitat ambulatòria al Trueta s'hagi recuperat a partir d'aquest mes de juny.
 
A banda de les consultes externes, l'activitat d'endoscòpies es va començar a recuperar paulatinament des del dia 4 de maig. La setmana passada es feia un 30% de l'activitat ordinària i aquesta setmana ja s'ha incrementat fins al 70% del volum d'endoscòpies que es feien abans de la pandèmia. "Des del servei de Digestiu estan revisant els criteris de priorització d'endoscòpia, ja que les darreres revisions de les guies de pràctica clínica, fetes arran de la covid-19, són més restrictives", informa l'ICS.
 
L'àrea del cor –Unitat d'Hemodinàmica, Unitat d'Arrítmies i Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada- també ha anat incrementant l'activitat programada. A Hemodinàmica aquesta recuperació progressiva també es va engegar el dia 4. Paulatinament, s'han anat assumint més cateterismes diagnòstics i angioplàsties. La previsió és que la setmana que ve l'activitat programada ja estarà recuperada al 100%.
 
La Unitat d'Arrítmies ha començat a recuperar l'activitat habitual, tot i que alguns procediment es preveu que s'iniciïn al juny. Aquest seria el cas de les ablacions de fibril·lació auricular, els holters i la consulta de marcapassos. Pel que fa a la Unitat d'Imatge Cardíaca Avançada, també va començar a visitar els primers pacients durant la setmana del 4 de maig, i en aquest moment ja està pràcticament normalitzada l'activitat ambulatòria (a excepció del test d'esforç físic). S'està fent l'activitat de manera normalitzada pel que fa als ecocardiogrames transtoràcics, els ecocardiogrames transesofàgics i els ecocardiogrames d'estrés farmacològic. La cardiologia pediàtrica i la consulta de cardiopaties congènites de l'adult també han recuperat l'activitat.

Broncoscòpies a pacients no-covid

El servei de Pneumologia la setmana passada ja va començar a fer les primeres proves funcionals respiratòries i les primeres broncoscòpies a pacients no-covid, ja que durant la pandèmia s'han seguit realitzant a pacients ingressats per coronavirus. Pel que fa a la Unitat del Son, també es va iniciar la recuperació lenta de l'activitat la setmana passada i es preveu que al llarg de la setmana que ve es pugui recuperar la normalitat del tot. Molts dels pacients de pneumologia requereixen de realització d'una prova de PCR abans de determinades proves.
 
Pel que fa a l'activitat de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició, s'ha doblat el nombre de pacients per tram horari d'atenció per tal d'anar recuperant l'activitat que es va deixar de fer durant la primera fase de pandèmia. Així, s'ha doblat la capacitat per poder absorbir en dos o tres mesos el cribratge de les complicacions de l'obesitat i la diabetis, activitat que es va aturar en la seva majoria (ja que només es van visitar els pacients amb problemes aguts o subaguts). El control ambulatori s'ha estat realitzant per teleassistència i amb tota probabilitat, precisa l'ICS, part de l'activitat es continuarà fent així.

Segones visites telemàtiques

La Unitat del Dolor està assumint ara el 70% de l'activitat habitual i espera arribar la setmana que ve a fer el 100%. Amb tot, la covid-19 ha obligat a fer canvis a la dinàmica assistencial. Així, les primeres visites i les infiltracions es fan de manera presencial mentre que les segones visites s'estan fent en la seva majoria telemàticament.
 
La Unitat de Diàlisis ha continuat atenent a l'hospital els pacients que fan hemodiàlisis, malgrat que durant la primera fase de la pandèmia no van iniciar casos nous. "Això fa que ara s'hagin iniciat aquests tractaments que estaven en espera, fet que ha causat que hagi incrementat un 10% el volum de pacients en relació al que és habitual", explica l'ICS. L'àrea de tractament s'ha sectoritzat per mantenir separats de la resta els pacients amb patologia covid-19. El centre realitza una PCR de determinació de coronavirus a tots els pacients que han d'iniciar tractament. A la resta, a més, els hi fan de manera rutinària cada quinze dies.

Pel que fa a la diàlisi peritoneal, que fan els pacients al seu propi domicili, el 90% de l'activitat ha passat a ser telemàtica. Fins i tot, les sessions d'entrenament dels pacients que s'inicien en aquest tipus de teràpia.

A hipertensió, totalment aturada fins ara

Respecte del Gabinet d'hipertensió, on es fan estudis d'hipertensió i ecografies de doppler renals, l'activitat havia quedat aturada totalment fins a aquesta setmana, quan s'ha començat a recuperar. En aquest moment es fa el 30% del que era habitual, volum que anirà creixent en les properes setmanes.
 
El servei de Neurofisiologia va començar a fer els primers estudis a pacients ambulatoris a partir del 4 de maig i ara ja està al 80% de la seva activitat ordinària. En aquest servei han eixamplat el temps que hi ha entre pacient i pacient, per garantir que es pugui fer una bona higiene de l'espai i de l'instrumental. "Les exploracions a pacients hospitalitzats no s'han deixat de fer en cap moment", concreta l'ICS.
 
La Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosis Múltiple Territorial de Girona, situada al parc hospitalari Martí i Julià, també ha anat incrementant el volum de tractaments a la sala de tractament-hospital de dia, que durant la fase aguda de la pandèmia van quedar reduïts només als inajornables, de manera que només es feia un 10% de l'activitat ordinària. L'activitat avui en dia ja està recuperada al 50% i la previsió és que la primera setmana de juny ja es faci al 100%.

La rehabilitació també recupera activitat

Una altra activitat ambulatòria que està en fase de recuperació és la Rehabilitació, que majoritàriament es fa al centre d'especialitats Güell, i que va suspendre tota l'activitat presencial des del 16 de març. Aquesta setmana s'ha començat a recuperar paulatinament l'activitat presencial de manera que ara es fa un 40% del que era habitual. Sobretot, per poder garantir les mesures de seguretat, sobretot pel que fa al manteniment d'una distància de seguretat entre les persones.
 
Entre les visites presencials, es prioritzaran els tractaments més urgents com ara fractures, cirurgies, amputats, ictus, lesionats medul·lars i lesions del nervi perifèric. Pel que fa als pacients més banals, es potenciarà l'atenció telemàtica: aquests pacients seran valorats pel fisioterapeuta, que els pautarà exercicis per fer als seus domicilis i els controlarà l'evolució cada tres setmanes.
 
També s'està treballant per poder fer tractaments grupals per via telemàtica als pacients covid-19 que han rebut l'alta, per tal de poder-los pautar exercicis respiratoris i reentrenament a l'esforç. "Tractaments que són molt importants", subratlla l'ICS.
 
Durant aquests mesos de confinament s'ha contactat telefònicament amb tots els pacients que estaven amb tractament o que estaven en llista d'espera per tal de poder-los pautar exercicis per fer al seu domicili. Per tal de garantir la bona realització d'aquests exercicis, l'equip ha elaborat vídeos demostratius que ha fet arribar als pacients. També han fet visites presencials, sempre respectant les mesures d'higiene i prenent totes les precaucions que el moment requereix, a pacients intervinguts quirúrgicament i aquells que han patit fractures durant el confinament i que presentaven factors de risc. En concret, s'han citat al centre aquells pacients que es considerava que no tindrien una bona evolució si no es feia el tractament de manera presencial.