Figueres elaborarà un cens de bens immobles que té l'església

El consistori també farà un llistat d'altres confessions religioses, entitats i empreses que gaudeixen d'excepcions fiscals

L’acord s’ha adoptat després que el grup municipal d’IC-V presentés una moció reclamant a l’església catòlica, i a d’altres confessions, el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Finalment, previ acord de tots els grups municipals, s’ha retirat la moció amb l’objectiu d’elaborar el cens.