L’Alt Empordà és la novena comarca de Catalunya amb menys casos de coronavirus

També té una taxa de mortaldat per sota la mitjana catalana

Segons es desprèn de l’estudi “Incidència de la covid-19 a l’Alt Empordà per municipis”, elaborat pel Departament d’Innovació i Recerca de la Fundació Salut Empordà (FSE) a partir de l’anàlisi d’informació pròpia de l’entitat i de les xifres oficials de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Departament de Salut, la comarca de l’Alt Empordà és una de les que té menys casos d’infecció per coronavirus de Catalunya, en nombre absolut i en taxa per habitant. Així, és la novena en menor prevalença del conjunt català.

Aquesta afirmació es basa en les dades de tancament del mes d’abril (recollides fins al 7 de maig), en què consten 503 casos confirmats a l’Alt Empordà (308 gestionats per la FSE), la qual cosa representa 365 positius per cada 100.000 habitants. Pel que fa a l’afectació per sexes, en aquesta comarca hi ha major incidència en la població femenina: 293 dones (58 %) / 210 homes (42 %). El predomini de dones també s’observa en els casos sospitosos.

Cal destacar el baix nivell de casos a la comarca es tradueix també en una taxa de mortalitat per sota de la mitjana de Catalunya. Aquí cal tenir en compte el fet que s’ha registrat una reduïda mortalitat en les residències geriàtriques altempordaneses. Segons el mapa de mortalitat per àrees bàsiques de salut facilitat per l’AQuAS a partir de les dades declarades per les funeràries, l’Alt Empordà té una mortalitat un 20 % inferior a l’esperada.

A remarcar el fet que si s’analitzen les dades de mortalitat als centres de la Fundació, hi ha un percentatge menor de defuncions aquest 2020 que en els 3 anys anteriors. El primer quadrimestre d’aquest any s’han produït un 16 % menys de morts que en el mateix període del 2019.

Pel que fa a l’anàlisi per municipis, el nombre de poblacions amb 0 casos confirmats és de 14, i la gran majoria tenen menys de 5 casos (49 municipis). Només la ciutat de Figueres supera els 100 casos en una sola localitat (162). Les prevalences per municipis són molt variables degut a què la majoria tenen menys de 5.000 habitants, la qual cosa provoca que l’anàlisi particular aporti poc valor.

Cal tenir en compte que durant els últims dies de l’informe s’han posat a disposició dels municipis i les àrees bàsiques de salut, a través del Dipsalut, un considerable nombre de testos serològics, la qual cosa podria influir en les pautes d’actuació i declaracions posteriors de casos de coronavirus.

La situació de l’Alt Empordà és similar a la que es produeix a les zones limítrofes de la comarca, com són el Baix Empordà o la Catalunya Nord, en què les xifres són lleugerament millors que en el global dels seus respectius països.