Els API de Girona denuncien 17 empreses immobiliàries per actuar fora de la normativa

El col·legi ho ha denunciat davant de l'Agència Catalana de Consum i les multes van des dels 9.000 euros fins als 90.000 euros

Des del mes d'abril passat, s'han presentat disset denúncies contra immobiliàries de les comarques gironines que porten a terme la seva activitat sense complir la normativa que marca la Llei Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a habitatge i el Decret 12/2010 de 2 de febrer del Registre d'agents immobiliaris de Catalunya) . La previsió és que en les pròximes setmanes augmenti la xifra de denúncies, després que el Col·legi API de Girona hagi decidit unir esforços amb altres col·legis d'àmbit català.

Arran de les denúncies, l'Agència Catalana de Consum de Girona ha iniciat les inspeccions necessàries als establiments afectats per tal de comprovar que compleixen amb les obligacions que marca la llei. Els pincipals incompliments registrats són els que s'esmenten a continuació. No estar donats d'alta al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya; no disposar de la formació requerida per oferir un servei professionalitzat; no constar al número de Registre AiCAt (agent immobiliari de Catalunya) en la publicitat de l'agent; no exhibir en un lloc visible al públic la placa identificadora obligatòria on consti el número de registre; no disposar d'una assegurança de Caució o fiança amb una entitat asseguradora o financera per tal de garantir les quantitats lliurades per part dels clients; no diposar de la pòlissa de responsabilitat civil per respondre de l'activitat mediadora o no disposar de fulls de reclamació per als clients.

Les sancions per a aquests incompliments van des dels 9.000 euros fins als 90.000 euros.

Consells per als usuaris

El col·legi recorda que el consumidor ha de prendre consciència dels seus drets i la seva responsabilitat a l'hora de fer qualsevol tramitació de caràcter immobiliari. És per això que recomanen contactar amb el Col·legi API per a rebre l'assessorament que necessiti, així com comprovar que l'agent immobiliari amb qui negocia disposa d'una placa identificativa homologada i que el número de registre correspongui amb les dades del web de la Generalitat. Per altra banda, també es recomana fer aquestes mateixes comprovacions en el cas que els immobles siguin propietat d'entitats financeres i s'els dirigeixi a agents col·laboradors.

Els col·legiats i associats a l'API són els únics que tenen un títol oficial i un col·legi professional que els avala. A més, tots els API col·legiats disposen de les corresponents pòlisses de Responsabilitat Civil i Caució obligatòries. Així mateix, els clients dels API col·legiats poden rebre suport jurídic gratuït per part del col·legi en cas que sorgeixi algun problema amb un agent immobiliari.

Una campanya informativa

Aquestes actuacions formen part d'una campanya informativa que el Col·legi API de Girona ha iniciat en els últims mesos i que es concretarà amb convenis de col·laboració amb diversos municipis gironins. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) n'ha sigut pioner amb un conveni signat el mes de març passat.

Els col·legis de Lleida i Barcelona han dut a terme una campanya similar i de moment han presentat 4 i 20 denúncies, respectivament.