Les comarques gironines tindran cobertura 3G a tot el territori

Actualment fins a 50.000 gironins no disposen d'accés a la xarxa amb els seus telèfons mòbils

Millo ha destacat que “50.000 gironins no tenen accés a la telefonia mòbil d’última generació, fet que significa un clar desavantatge respecte altres territoris com Madrid o Barcelona, on la quota d’habitants amb accés a 3G supera el 99% enfront del 8% en les comarques de Girona”. “En els temps actuals en plena era tecnològica és necessari tenir un bon accés a les comunicacions i dotar de bones connexions a Internet després de l’increment vertiginós del nombre de terminals de telefonia mòbil d’última generació amb trànsit de dades”, ha afegit.

Finalment el diputat del PP ha fet palesa la necessitat de “tenir en compte l’orografia del territori per tal de solucionar les barreres que ocasionen les zones de muntanya com és el cas de les comarques del Nord”. “Per aquest motiu és necessari condicionar l’establiment d’elements imprescindibles per el correcte desenvolupament d’aquest tipus de comunicacions”, ha conclòs.