Lloret permetrà ampliar l'espai de terrasses de bars i restaurants aquest estiu

Es descomptarà un 50% de la taxa d'ocupació de via pública

L’Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) permetrà aquest estiu, de forma excepcional, l’ampliació de l’espai de terrasses de bars, restaurants i cafeteries en un acord assumit per la totalitat de grups municipals i els quatre regidors no adscrits.

El consistori ha pres aquesta decisió davant l'excepcionalitat del moment amb l’objectiu d’ajudar a salvar llocs de treball i afavorir l'obertura i la viabilitat econòmica dels bars, restaurants i cafeteries del municipi. És per aquest motiu que autoritzarà que bars, restaurants i cafeteries augmentin la seva capacitat de terrassa en compensació de la pèrdua d’espai que pugui venir derivada de les limitacions d’aforament i separació de taules. Aquesta mesura es farà mitjançant decret d’alcaldia i tindrà caràcter temporal per la qual cosa no suposarà cap variació en l’ordenança de via pública.

Respecte a l’ampliació serà possible ocupant espai de voreres contigües i properes i, inclús, ocupant algunes places d’aparcament adjacents als propis locals. Cada bar, restaurant o cafeteria haurà de fer la petició d’ampliació i la Comissió de Vialitat de l’Ajuntament, integrada per la Policia Local, la secció de Mobilitat, Via Pública, Serveis Jurídics i els regidors corresponents valorarà i aprovarà individualment cada sol·licitud. A més es preveu un descompte del 50% de la taxa d’ocupació de via pública del total de metres que cada local tingui aprovat ocupar. En relació als bars, restaurants i cafeteries que fins ara no disposaven de terrassa o la tenien en un retranqueig privat, també podran fer la seva sol·licitud per la mesura extraordinària.

Les ampliacions de terrasses que estiguin a la via pública hauran de disposar d'elements separadors entre els seus clients i els vehicles que circulin per la calçada i des de l’Ajuntament farem una proposta amb diverses opcions.

L'any 2019 van haver-hi 208 establiments que van tenir el per´mis per posar una terrassa amb un import total de 323.000 euros de taxa.

Aquesta mesura s’inclou dins del Pla integral de mesures de prevenció que està duent a terme sector públic i privat per adaptar la destinació per al estiu.