Tossa de Mar aixeca la suspensió parcial d'accedir als horts

S'han repartit les parcel·les per dies

L’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) ha decidit aixecar la suspensió parcial d’accés tant als horts urbans de titularitat municipal situats al sector de Can Coure com als horts urbans de titularitat privada.

Cal recordar que l’Ajuntament, amb l’objectiu de reduir la mobilitat de la ciutadania i limitar la propagació de la covid-19, va prendre la decisió de tancar els horts durant l’estat d’alarma decretat pel govern espanyol.

Degut a la evolució de l’estat d’alarma, s’han començat a aplicar mesures de desconfinament que també afecten a l’accés dels horts. Així, a partir d’ara s’hauran de seguir les següents normes d’obligat compliment:

- L’horari d’accés serà limitat, entre les 9:00h. i les 12:00h.
- Els desplaçaments fins a l’hort hauran de fer-se de forma individual i complint la normativa de distanciament social i higiene.
- En els de titularitat municipal, caldrà respectar la distància de seguretat entre persones: mínim 2 metres.
- Caldrà romandre sol/a l’hort. Només es permet l’accés a la persona titular o amb dret a treballar a l’hort. La persona que treballi l’hort haurà de ser sempre la mateixa durant l’estat d’alarma i, llevat de causa justificada, serà el titular de l’hort.
- Durant el temps de permanència en el recinte dels horts municipals, cal mantenir-se en la parcel·la pròpia, evitant passejar-se entre els altres horts.
- Caldrà espaiar al màxim els dies d’accés als horts, preferible un dia a la setmana.
- Únicament es faran les tasques mínimes imprescindibles i utilitzant el temps estrictament necessari.
- Només es realitzaran feines agrícoles.
- Caldrà utilitzar equips de protecció individual (guants, mascareta...) i respectar les recomanacions de les autoritats sanitàries per evitar tot tipus de contagi.

En els de titularitat municipal, autovigilància en relació a qualsevol símptoma de coronavirus, és a dir, cal controlar si es pateix febre, tos, etc. En cas de presentar-ne, queda prohibit accedir als horts. Com tampoc hi podran entrar aquelles persones que hagin estat en contacte amb alguna persona diagnosticada com a positiu, o sospitosa de tenir coronavirus.

La Policia Local efectuarà controls per assegurar el compliment de les normes, i en cas que no es respectin es procedirà a denunciar als infractors, aplicant-se les sancions que considerin oportunes. La policia podrà requerir documentació que acrediti la titularitat o dret a treballar a l’hort.

Tanmateix, l’Ajuntament ha establert la regulació i limitació d’accés als horts municipals, en funció del número de parcel·la, el dia de la setmana i fixant una ocupació màxima de 14 persones a l’interior del recinte al mateix temps. Els hortolans que tinguin un número de parcel·la imparell podran anar a l’hort els dilluns i dijous, i els hortolans que tinguin un número de parcel·la parell, hi podran anar els dimarts i els divendres, tal com es mostra en la següent taula: