Capdevila (ERC) exigeix que es doni continuïtat a les unitats d’escolarització compartida de Blanes

L'Ajuntament de Blanes va anunciar dies enrera l'eliminació d'aquest servei

Aquest servei permet a estudiants de secundària amb dificultats d’adaptació disposar d’un recurs públic per adquirir les habilitats necessàries per a la seva readaptació en el medi escolar ordinari i és , per tant, un recurs totalment prioritari , en aquests moments de dificultats econòmiques, per a evitar que joves es quedin fora del sistema.
 
El Departament disposa de pressupost suficient per a donar continuïtat a aquest servei, en concret els mateixos 8.050.000 euros que ja des de l’exercici 2010 van permetre disposar de 95 unitats a Catalunya i no s’entén que a hores d’ara es posin dificultats a les entitats o altres administracions que participen en el funcionament d’aquestes unitats i no se’ls garanteixi la viabilitat del servei amb els recursos econòmics que disposa la Generalitat.
 
Esquerra també demana que el Departament d’Ensenyament compleixi amb els objectius que en aquest sentit ell mateix s’ha fixat, doncs en la memòria de programes que acompanya en pressupost de la Generalitat hi apareix clarament la voluntat de mantenir el nombre d’Unitats d’Escolarització que han d’atendre vora de 12.000 alumnes a Catalunya.
 
Capdevila considera que si el Departament redueix o elimina aquest servei, la fractura social entre els joves en edat escolar serà inevitable i en patirà les conseqüències tot el sistema educatiu català.