Fisersa de Figueres presenta un ERTO que afecta al 50% de la plantilla

S'aplicarà durant tot el que resti d'estat d'alarma

Fisersa, l’empresa plurimunicipal que s’ocupa del tractament i del subministrament d’aigua potable, del servei de clavegueram, del tractament d’aigües residuals, del transport urbà, de la gestió de les zones blaves i verdes d’aparcament i del servei de grua de Figueres i d’alguns d’aquests serveis per Vilafant i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà presenta un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per causa de força major durant l’estat d'alarma per al personal que no pot realitzar les seves tasques de treball habituals davant la crisi de la covid-19.

S’ha donat compte de L’ERTO avui durant un Consell d’Administració Extraordinari. En tot moment s’ha informat al Comitè d’Empresa de l’abast de la mesura. En total es veuran afectats un total de 49 treballadors, que representen la meitat de tota la plantilla formada per 98 persones.

Els treballadors afectats retornaran al seu lloc de treball un cop s’acabi l’estat d’alarma d’acord amb el procés de desconfinament.