L'Espai Gironès ajudarà a recaptar fons pel programa 'Pati' de Càritas

Es situarà un stand informatiu a l'entrada del centre comercial aquest dissabte

El Programa 'Pati' (Pisos d’Acolliment Temporal per a la Inclusió) va néixer el juliol del 2008, amb la intenció de respondre a la necessitat d’habitatge d’un col·lectiu molt concret: dones amb fills i filles petits a càrrec, en situació de greu precarietat socioeconòmica, per a les quals no hi havia un recurs semblant a les comarques gironines. Durant un temps que oscil·la entre sis mesos i un any, les dones que participen al programa poden viure en un pis compartit, amb un lloguer mínim, i compten amb suport econòmic per cobrir necessitats bàsiques i amb l’acompanyament professional necessari per la seva reinserció social i laboral.

Els objectius del Programa PATI són: proporcionar allotjament temporal a dones amb greu precarietat socioeconòmica; oferir eines i estratègies per la inserció social i laboral; garantir l’estabilitat de les famílies monoparentals.

Els reptes actuals d’aquest programa són la consolidació del projecte d’horta com a sortida d’autoocupació, la vinculació del programa amb alguna altra sortida laboral i l’adaptació del programa a nous perfils de persones i famílies que presenten demandes d’habitatge.